Nyheter

Musikkforleggerne søker ny daglig leder som har det overordnede ansvaret for foreningens drift, i samarbeid med styret. Vedkommende skal drive organisasjonen på en best mulig måte og i tråd med den til enhver tid foreliggende strategiplan, budsjett og øvrige direktiver. 

Arbeidsbeskrivelse: 

 • Daglig drift av organisasjonen Musikkforleggerne
 • Styrearbeid, inkl. oppfølgning av vedtak innenfor budsjettets rammer 
 • Vederlagsarbeid 
 • Representasjonsarbeid (Norwaco, Kopinor, TONO, ICMP m.m.)
 • Økonomisk styringsansvar (regnskap og budsjett)
 • Medlemsservice
 • Personalansvar
 • Øvrig administrativt arbeid 
 • Må påregne noe reisevirksomhet samt kvelds-/helgearbeid

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Høyere utdanning eller erfaring innenfor organisasjonsledelse
 • Ledererfaring
 • Erfaring med økonomistyring 
 • Erfaring med administrativt arbeid 
 • God språkkompetanse, skriftlig og muntlig
 • Nettverksbygger
 • Selvstendig og initiativrik

Fordel med: 

 • Musikkpolitisk erfaring
 • Kjennskap til musikkmiljøet i Norge

Vi kan tilby: 

 • 100% (Fast stilling)
 • Felt i vekst med spennende utfordringer
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø

Informasjon om firma:

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon for norske musikkforlag. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt for å bedre de juridiske, politiske, økonomiske og faglige rammevilkårene for musikkforlagsbransjen i Norge. Vi deler ut stipend, distribuerer vederlag, samt yter medlemsservice og driver synlighets-og informasjonsarbeid om musikkforlagsvirksomhet og opphavsrett. Vi deler også ut den årlige prisen Musikkforleggerprisen.

Musikkforleggerne består av et styre på 6 personer, samt 4 ansatte. Foreningen har 50 medlemmer.

Stillingen ønskes besatt så raskt som mulig. Lønn etter avtale. Frist for å søke er 15. september. Les mer, og finn søknadsskjema via finn.no HER.

So, what do you think ?