Nyheter

Visste du at offentlig fremførelse av musikk må rapporteres til TONO av arrangøren slik at rettighetshaveren kan motta godtgjørelse?

Dette gjelder alle, også om musikken fremføres av et kor, korps eller orkester. TONO forvalter retten til offentlig fremføring av beskyttede musikkverk, og samler inn godtgjørelse for dette på vegne av komponister, arrangører, tekstforfattere, oversettere, arvinger og musikkforlag.

Ingen ønsker å jobbe gratis, og når du innrapporterer musikken du fremfører offentlig bidrar du til at musikere får betalt, og således vil fortsette å produsere musikk, til alles glede og fornøyelse.

Men når regnes det som en offentlig fremføring av musikk? Dersom et område er tilgjengelig for  allmenheten, blir arrangementet regnet som en offentlig fremføring, og du må innhente en avtale fra TONO. Dette gjelder ikke bare om du tar betalt i form av billettsalg, men også om det er en gratiskonsert.

For å strømme konserter direkte på nett trengs en avtale med TONO. Hvis det er førstegangs fremføring av verket må du også ha tillatelse fra rettighetshaveren av musikkverket. Kontakt TONO for mer informasjon om dette.

Men er det ikke vanskelig å innrapportere musikk til TONO? Heldigvis ikke!

Alt du trenger å gjøre er å gå til tono.no. Fyll inn informasjon om arrangør, sted repertoar osv. Betal fakturaen – pengene bli en viktig inntekt for de som har laget og eier musikken som dere fremfører. Du kan også sende TONO det planlagte programmet eller en spilleliste. Hvis du er medlem av en interesseorganisasjon med en TONOavtale må du fortsatt meddele hvilken musikk som brukes, men interesseorganisasjonen tar seg av betalingen for deg. Du må alltid huske å rapportere musikk du fremfører offentlig. Deretter kan du fremføre eller spille av musikken med god samvittighet, og glede deg over et vellykket arrangement.

So, what do you think ?