Nyheter

 

Skal du skrive et arrangement og bruke det i koret, korpset eller orkesteret ditt, og det er mindre enn 70 år siden opphaveren døde? Da må du innhente samtykke fra de som eier rettighetene til originalverket. Dette kan være de som har skrevet verket, arvinger eller et musikkforlag som skal gi tillatelse til bruk av et verk hvis opphaveren ikke lever lenger. Men det kan bli dyrt hvis rettighetshaveren oppdager at du har gjort det. Ingen ønsker at noen skal endre på åndsverk uten å be om tillatelse. Men hvordan finner du ut hvem som eier rettighetene? Her kan Musikkforleggerne hjelpe deg!

Vi vet hvordan det skal gjøres, også for verket du arrangerer. Hvis opphaveren er død, kan vi fortelle deg om du trenger tillatelse eller trygt og lovlig kan arrangere verket. For hvis opphaveren har vært død i mer enn 70 år trenger du ikke tillatelse til å skrive et nytt arrangement. Hvis forfatteren døde for mindre enn 70 år siden kan vi fortelle deg hvordan du kan få de nødvendige tillatelsene eller hvem som har ansvaret for rettighetene i dag. Du kan også kontakte TONO for å finne ut det. De vet hvem som har fremføringsrettighetene og kan dele den informasjonen med deg. Men de kan dessverre ikke dele kontaktinformasjon. Husk at du spesifikt må informere om du ønsker å dele arrangementet ditt eller å selge det. Når du får tillatelse kan du arrangere med god samvittighet og glede deg over resultatet. Så kan norske opphavere fortsette å skape musikk til bruk og glede for alle.

So, what do you think ?