Musikkforleggerne søker ny daglig leder som har det overordnede ansvaret for foreningens drift, i samarbeid med styret. Vedkommende skal drive organisasjonen på en best mulig måte og i tråd med den til enhver tid foreliggende strategiplan, budsjett og øvrige direktiver.  Arbeidsbeskrivelse:  Daglig drift av organisasjonen Musikkforleggerne Styrearbeid, inkl. oppfølgning av vedtak innenfor budsjettets rammer  Vederlagsarbeid 

Read more…