Musikkforleggerne er bidragsyter til rapporten Musikk i tall, som lages av Rambøll på oppdrag fra Kulturrådet. Tallene vi lever knytter seg hovedsaklig til noteutgdivelse, men det inkluderer også f.eks inntekter på avgitte trykkelisenser. Det er 4 spørsmål som vi ønsker at alle som har solgt/utlånt noter m.m. i 2020 skal svare på. Spørsmålene kan lastes

Read more…