Norsk Musikforlag har på Chor.com den 25.09.2021 inngått en generalavtale med den tyske komponisten Christian Bährens. En generalavtale innebærer at forlaget påtar seg utgivelse av alle kommende verk fra komponisten, avtalen er selvsagt oppsigelig, men en eventuell oppsigelse vil ikke ha betydning for allerede utgitte verker, disse vil bli i katalogen. – Det er selvsagt

Read more…