Tildelinger stipend

Musikkforleggerne deler ut stipend på vegne av Tono to ganger i året, i desember og juni. Målsettingen er at stipendmidlene skal stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til beste for norske musikkforlag slik at de befester og styrker sin posisjon i kultur-Norge.

I juni ble det delt ut kr. 568 000, og det er kr. 1 193 000 til utdeling i desember 2020.

Disse musikkforlagene fikk tildelt stipend i juni 2020.

Mindre prosjektstipend

Musikkforlag
Make Music Publishing
Vigmostad & Bjørke
Lyche Musikkforlag
Curling Legs Publishing
Voices Music Publishing
MTG Music Publishing
Stealth Music Publishing
Norsk Musikforlag
Music Network Norway
Musikk-Husets Forlag
DaWorks Music Publishing

Prosjektstipend

Musikkforlag
Voices Music Publishing
Musikk-Husets Forlag
Steelworks
DaWorks Music Publishing
Norsk Musikforlag
New Cut Music
Rozo Music
Indie Recordings
Vigmostad & Bjørke
Make Music Publishing
Lyche musikkforlag
MTG Music Publishing
Propeller Music
Arctic Rights Management
Hacate Entertainment Group

Såkornstipend – mindre prosjekt

Musikkforlag
Raven Music Edition
Kjærleik Publishing
Luft Publishing

Såkornstipend – prosjekt

Musikkforlag
The Folklore Music Group
Kjærleik Publishing