Såkornstipend – Mindre prosjekt

  • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde: hva forlaget konkret skal gjøre – prosjektets formål og bakgrunn (hva prosjektet går ut på, hvorfor det blir gjort og hva man ønsker å få ut av det) – Hvordan skal det gjennomføres, og hvilke ressurser trenger man (kunstnerisk, faglig, teknisk, økonomisk o.l) Eller - skal inneholde reisens formål, antall reisende og eventuelle avtaler.
  • Budsjettet skal inneholde: Inntekter: - Søknadssum Musikkforleggerne - Egenkapital - Andre tilskudd (spesifiser) - Salgsinntekter - Andre inntekter (spesifiser) Utgifter: - Reiser/Diett/Opphold - Produksjonskostnader/Materiale - Leie av lokaler/Teknisk utstyr/Tjenester - PR/Markedsføring - Andre utgifter (spesifiser)