Såkorn – mindre prosjekter

Musikkforleggernes stipendmidler er ment til å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavspersoner slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge. Såkornstipend tildeles forlag som er i etableringsfasen. Under Såkornstipend kan forlag søke på Såkorn – Mindre prosjekter og Såkorn Prosjektstipend.

Såkorn – Mindre prosjekter

Øvre beløpsgrense: kr. 15.000
Frist for gjennomføring: 2 år
Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember
Ekstra søknadsfrist høsten 2021: 15. oktober.

Neste søknadsfrist: 1. desember 

Kriterier

 • Vi oppfordrer til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, men det er også åpent for å søke om reiser frem i tid
 • Dersom du ønsker å søke støtte til reiser eller prosjekter som overstiger kr 15.000 kan du søke Såkornstipend – Prosjektstipend

Hvem kan søke?
Alle musikkforlag kan søke Såkornstipend, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne

 • Musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO
 • Musikkforlag driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet

Hva skal søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne skal synliggjøres i kommunikasjonen rundt prosjektet
 • Budsjett

Begrensninger

 • Det kan ikke søkes om støtte til det samme prosjektet mer enn tre år på rad
 • Prosjektet kan ikke fullfinansieres av støtte fra Musikkforleggerne
 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Dersom prosjektet ikke gjennomføres innen satte tidsramme må dette meldes til foreningen og betales tilbake*

Vurdering
Støtten vurderes ut fra et helhetlig skjønn hvor man vektlegger

  • Aktivitetsnivå
  • Kreativitet
  • Nyskaping
  • Kvalitet

*Se unntak fra denne regelen i forbindelse med COVID-19 i Generelle regler for alle stipendene (lenke under)

Se også Generelle retningslinjer for alle Musikkforleggernes støtteordninger

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til ingrid@musikkforleggerne.no

Søknadsskjema Såkorn - Mindre prosjekter - Høst 2021

 • Bakgrunnsinformasjon

 • Prosjektbeskrivelse

 • Prosjektbeskrivelse for PROSJEKT skal inneholde: Hva forlaget skal gjøre – Prosjektets formål, innhold og bakgrunn – Hvordan prosjektet konkret skal gjennomføres - Hvilke ressurser er det behov for (kunstnerisk, faglig, teknisk, økonomisk o.l). Prosjektbeskrivelse for REISE skal inneholde - Reisens formål - Antall reisende - Eventuelle avtaler med samarbeidspartnere
 • Budsjett

 • Budsjettet skal inneholde INNTEKTER: Søknadssum Musikkforleggerne - Egeninnsats - Salgsinntekter - Eventuelle tilskudd fra andre (spesifisér) - Andre inntekter OG UTGIFTER: Reiseutgifter/Diett/Opphold - Produksjonskostnader/Materiale - Leie av lokaler/Teknisk utstyr/Tjenester - PR/Markedsføring - Andre utgifter (spesifiser i budsjettet)
  Godkjente filtyper: pdf.
 • Eventuelle andre vedlegg til søknaden kan lastes opp her. Maks 4 filer på maks 128 MB per fil.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, jpg, jpeg.