Såkornstipend

Musikkforleggernes stipendmidler er ment til å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavspersoner slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge. Såkornstipendet tildeles forlag som er i etableringsfasen. Under Såkornstipender kan forlag søke på Mindre prosjekter og Prosjektstipend.

Hvem kan søke?
Alle musikkforlag kan søke, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne

 • Musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO
 • Musikkforlag driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet

Såkornstipend – Mindre prosjekter

Øvre beløpsgrense: kr. 15.000
Frist for gjennomføring: 2 år
Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember, kl 12:00

Kriterier

 • Vi oppfordrer til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, men det er også åpent for å søke om reiser frem i tid
 • Dersom du søker støtte til en reise som overstiger kr 15.000 kan du søke Såkornstipend – Prosjektstipend (se info under)

Såkornstipend – Prosjektstipend

Øvre beløpsgrense: Ingen øvre beløpsgrense
Frist for gjennomføring: 3 år
Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember, kl 12:00

Eksempler på prosjekter som kan få Såkornstipend – Prosjektstipend

 • Produksjon og ferdigstillelse av demoer
 • Administrativ utstyrrstøtte for oppdatering av nødvendig utstyr
 • Markedsføring
 • Eksport som tar sikte på å fremme norske forlag med norske opphavere
 • Låtskrivercamper
 • Workshops

Kriterier

 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Støtten vurderes ut fra et helhetlig skjønn hvor man vektlegger
  • Aktivitetsnivå
  • Kreativitet
  • Nyskaping
  • Kvalitet

Se også Generelle retningslinjer for alle Musikkforleggernes støtteordninger

Søknadsskjema kommer 1. mai

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til ingrid@musikkforleggerne.no