Mindre prosjekt

Musikkforleggernes stipender skal være med på å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge. Under Mindre prosjekter oppfordrer vi til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, men det er også åpent for å søke om reiser som ligger lenger frem i tid. Eksempel på prosjekter/reiser som kan støttes under Mindre prosjekter er reise til bransjefestivaler og konferanser, digitale samarbeidsprosjekter.

Tidligere het dette stipendet Reisestipend. Det ble endret til Mindre prosjekter som følge av restriksjonene i forbindelse med COVID-19 i 2020, da reiser ikke var mulig på samme måte som tidligere. 

Øvre beløpsgrense: kr. 15 000
Frist for gjennomføring: 2 år
Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember

Ekstra søknadsfrist høsten 2021: 15. oktober!

Hvem kan søke?
Alle musikkforlag kan søke, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne

 • Musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO
 • Musikkforlag driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet
 • En enkelt opphaver kan ikke være rettighetshaver til mer enn 50 % av forlagets verker som er registrert i TONO
 • Musikkforlaget må ha mottatt minimum en avregning fra TONO

Hva skal søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse med informasjon om
  • Formålet med prosjektet, hva prosjektet går ut på, bakgrunn og konkrete planer
  • For reiser skal det i tillegg fortelles om reisens formål, antall reisende og eventuelle avtaler med samarbeidspartnere
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne skal synliggjøres i kommunikasjonen rundt prosjektet/reisen
 • Budsjett

Begrensninger

 • Det kan ikke søkes om det samme prosjektet mer enn tre år på rad
 • Prosjektet/reisen skal ikke fullfinansieres
 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Dersom prosjektet ikke gjennomføres innen satte tidsramme må dette meldes til foreningen og betales tilbake*

Vurdering
Søknadene vurderes av Musikkforleggernes stipendkomité innen fire uker etter søknadsfristen.

Rapportering
Det skal leveres rapport og dokumentasjon etter gjennomført prosjekt:

 • Regnskap og kopi av kvitteringer som dekker innvilget tilskuddssum
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet ble gjennomført
 • Informasjon om hvilken nytte forlaget hadde av prosjektet
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne ble synliggjort i prosjektet/reisen

*Se unntak fra denne regelen i forbindelse med COVID-19 i Generelle regler for alle stipendene (lenke under)

Se også Generelle regler for alle Musikkforleggerne sine stipender her

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til ingrid@musikkforleggerne.no

Søknadsskjema Mindre prosjekter - Høst 2021

 • Bakgrunnsinformasjon

 • Prosjektbeskrivelse

 • Prosjektbeskrivelse for PROSJEKT bør inneholde: Hva forlaget skal gjøre – Prosjektets formål, innhold og bakgrunn – Hvordan prosjektet konkret skal gjennomføres - Hvilke ressurser er det behov for (kunstnerisk, faglig, teknisk, økonomisk o.l). Prosjektbeskrivelse for REISE skal også inneholde - Reisens formål - Antall reisende - Eventuelle avtaler med samarbeidspartnere
 • Budsjett

 • Budsjettet skal inneholde INNTEKTER: Søknadssum Musikkforleggerne - Egeninnsats - Salgsinntekter - Eventuelle tilskudd fra andre - Andre inntekter OG UTGIFTER: Reiseutgifter/Diett/Opphold - Produksjonskostnader/Materiale - Leie av lokaler/Teknisk utstyr/Tjenester - PR/Markedsføring - Andre utgifter (spesifiser i budsjettet)
  Godkjente filtyper: pdf.
 • Eventuelle andre vedlegg til søknaden kan lastes opp her. Maks 4 filer på maks 128 MB per fil.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, jpg, jpeg.