Mindre prosjekt

Musikkforleggernes stipender skal være med på å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge. Under Mindre prosjekter oppfordrer vi til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, men det er også åpent for å søke om reiser lenger frem i tid. Eksempel på prosjekter/reiser som kan støttes under Mindre prosjekter er reise til bransjefestivaler og konferanser som Midem, Frankfurt og by:Larm. Tidligere het dette stipendet Reisestipend. Det ble endret til Mindre prosjekter som følge av restriksjonene i forbindelse med COVID-19 i 2020, da reiser ikke var mulig på samme måte som tidligere. 

Øvre beløpsgrense: kr. 15 000
Frist for gjennomføring: 2 år
Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember, kl 12:00

Hvem kan søke?
Alle musikkforlag kan søke, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne

 • Musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO
 • Musikkforlag driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet
 • En enkelt opphaver kan ikke være rettighetshaver til mer enn 50 % av forlagets verker som er registrert i TONO
 • Musikkforlaget må ha mottatt minimum en avregning fra TONO

Hva skal søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne skal synliggjøres i kommunikasjonen rundt prosjektet/reisen

Begrensninger

 • Det kan ikke søkes om det samme prosjektet mer enn tre år på rad
 • Prosjektet/reisen skal ikke fullfinansieres
 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Dersom prosjektet ikke gjennomføres innen satte tidsramme må dette meldes til foreningen og betales tilbake

Vurdering
Søknadene vurderes av Musikkforleggernes stipendkomité innen fire uker etter søknadsfristen.

Rapportering
Det skal leveres rapport og dokumentasjon etter gjennomført prosjekt:

 • Regnskap og kopi av kvitteringer som dekker innvilget tilskuddssum
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet ble gjennomført
 • Informasjon om hvilken nytte forlaget hadde av prosjektet
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne ble synliggjort i prosjektet/reisen

Søknadsskjema publiseres her 1. mai 2021

Se også Generelle regler for alle Musikkforleggerne sine stipender her

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til ingrid@musikkforleggerne.no