Ad Hoc – Reise

  • Skal inneholde reisens formål, antall reisende og eventuelle avtaler.
  • Budsjettet skal inneholde: Inntekter: - Søknadssum Musikkforleggerne - Egenkapital - Andre tilskudd (spesifiser) - Eventuelle salgsinntekter og andre inntekter (spesifiser) Utgifter: - Reise - Diett - Opphold - Annet (spesifiser)