Nyheter

Hvert år deles Musikkforleggerne ut stipendmidler fra Tono til norske musikkforlag. Målsettingen er at stipendmidlene skal stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til beste for norske musikkforlag slik at de befester og styrker sin posisjon i kultur-Norge.  Formålet med disse midlene er å styrke den norske musikkforlagbransjen. Les mer om kriterier for stipend her.

I år har stipendutdelingen for første gang blitt delt opp i to runder med søknadsfrist 1. juni og 1. desember hvert år. Årets første utdeling er gjennomført, og her kan dere se hvilke musikkforlag som har fått stipendstøtte.

 

 

So, what do you think ?