Nyheter

Denne våren har gruppeforeningene (Nopa, NKF og Musikkforleggerne) og Tono samarbeidet om flere politiske saker. Vi mener at vi står sterkere sammen, og vi har derfor hatt et fokus på å stå samlet i alle naturlige sammenhenger. Mye av tiden denne våren har gått til utkastet for åndsverkloven hvor vi sammen, og hver for oss, har kommet med flere innspill til kulturdepartementet. Spesielt har vi stått sammen i kampen mot § 71, som resulterte i at Stortinget trakk hele paragrafen fra forslaget 12. mai i år. Dette er vi godt fornøyd med! 23. mai ble utkastet til åndsverkloven utsatt til etter valget i høst, men Musikkforleggerne, samt gruppeforeningene, vil fortsette å kjempe for opphavernes rettigheter og vil fokusere mye på dette også fremover.

Her kan du lese det siste innspillet vi sendte til Kulturdepartementet før utkastet til åndsverkloven ble trukket tilbake.

 

Det siste året har Musikkforleggerne også signert høringssvaret om det norske mediemangfoldet i samarbeid med Fono, GramArt, MFO, NA, NORA, NKF og NOPA.

«Vi har ved flere anledninger uttrykt vår bekymring for norsk musikk på kommersiell radio etter at konsesjonskravene opphører ved utgangen av dette året. Radio Norge og P4 har fra FM-nettet slukkes i 2017 ikke lenger status som allmennkringkastere med særskilte innholdsforpliktelser. Dette er bekymringsfullt, ikke bare for norsk kultur og musikk, men også for den samfunnsviktige journalistikken.»

Sammen foreslår vi også en teknologiuavhengig og fremtidsrettet tilskuddsordning for norsk musikk på kommersiell radio. Hele høringssvaret om det norske mediemangfoldet kan leses her.

So, what do you think ?