Såkorn – prosjektstipend

Musikkforleggernes stipendmidler er ment til å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavspersoner slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge. Såkornstipendet tildeles forlag som er i etableringsfasen. Under Såkornstipender kan forlag søke på Såkorn –Mindre prosjekter og Såkorn – Prosjektstipend. Prosjektstipend har ingen øvre grense for søknadssum og skal gå til større prosjekter.

Øvre beløpsgrense: Ingen øvre beløpsgrense
Frist for gjennomføring: 3 år
Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember
Ekstra søknadsfrist høsten 2021: 15. oktober

Neste søknadsfrist: 1. desember

Eksempler på prosjekter som kan få Såkornstipend – Prosjektstipend

 • Produksjon og ferdigstillelse av demoer
 • Administrativ utstyrrstøtte for oppdatering av nødvendig utstyr
 • Markedsføring
 • Eksport som tar sikte på å fremme norske forlag med norske opphavere
 • Låtskrivercamper
 • Workshops

Hvem kan søke?
Alle musikkforlag kan søke Såkorn – Mindre prosjekter og Såkorn – Prosjektstipend, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne

 • Musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO
 • Musikkforlag driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet

Hva skal søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne skal synliggjøres i kommunikasjonen rundt prosjektet
 • Budsjett

Begrensninger

 • Det kan ikke søkes om støtte til det samme prosjektet mer enn tre år på rad
 • Prosjektet kan ikke fullfinansieres av støtte fra Musikkforleggerne
 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Dersom prosjektet ikke gjennomføres innen satte tidsramme må dette meldes til foreningen og betales tilbake*

*Se unntak fra denne regelen i forbindelse med COVID-19 i Generelle regler for alle stipendene

Vurdering
Støtten vurderes ut fra et helhetlig skjønn hvor man vektlegger

  • Aktivitetsnivå
  • Kreativitet
  • Nyskaping
  • Kvalitet

Se også Generelle retningslinjer for alle Musikkforleggernes støtteordninger

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til ingrid@musikkforleggerne.no

Søknadsskjema Såkorn - Prosjektstipend - Høst 2021

 • Bakgrunnsinformasjon

 • Prosjektbeskrivelse

 • Prosjektbeskrivelsen bør inneholde: Hva forlaget skal gjøre – Prosjektets formål, innhold og bakgrunn – Hvordan prosjektet konkret skal gjennomføres - Hvilke ressurser er det behov for (kunstnerisk, faglig, teknisk, økonomisk o.l).
 • Budsjett

 • Budsjett må vedlegges og skal vise: INNTEKTER Evt. støtte fra Musikkforleggerne – Eventuelle tilskudd fra andre – Egeninnsats. UTGIFTER – Reise/diett/opphold – Leie/kjøp av teknisk utstyr – Honorarer – PR/Markedsføring – Eventuelle fravik fra innsendt budsjett.
  Godkjente filtyper: pdf.
 • Eventuelle andre vedlegg til søknaden kan lastes opp her. Maks 4 filer på maks 128 MB per fil
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, jpg, jpeg.