Rapportering

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere på tildelte midler når prosjektet eller reisen de har mottatt støtte til er gjennomført.

Fristene for gjennomføring er:

Prosjektstipend: 3 år
Reisestipend og Mindre prosjekter: 2 år
Ad hoc: 6 mnd
Kreative tiltak 1 år*

*For tilskudd på Kreative tiltak mottatt før 1. mai 2021 er fristen 3 år

Dersom prosjektet ikke blir gjennomført innen satt tidsramme, skal dette meldes til foreningen og betales tilbake.

Rapport - Prosjektstipend og Reisestipend 2016-2020

Rapportskjema for mottakere av tilskudd på Prosjektstipend og Reisestipend fra 2016-2020.
 • Dersom du allerede har en rapport for prosjektet/reisen klar kan du laste den opp her. (Regnskap lastes opp lenger ned)
  Godkjente filtyper: pdf.
 • Godkjente filtyper: pdf.
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Hva gikk prosjektet ut på og hvordan gikk det? Hva var formålet med reisen?
 • Last opp eventuelle bilder, presseomtale eller annet som viser gjennomføringen prosjektet og hvordan Musikkforleggerne ble synliggjort.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: png, pdf, jpg, jpeg.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: png, pdf, jpg, jpeg.