Rapportering

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere på tildelte midler når prosjektet eller reisen de har mottatt støtte til er gjennomført.

Fristene for gjennomføring er:

Prosjektstipend: 3 år
Reisestipend og Mindre prosjekter: 2 år
Ad hoc: 6 mnd
Kreative tiltak 1 år*

*For tilskudd på Kreative tiltak mottatt før 1. mai 2021 er fristen 3 år

Dersom prosjektet ikke blir gjennomført innen satt tidsramme, skal dette meldes til foreningen og betales tilbake.

Rapportskjema - Musikkforleggernes støtteordninger

Rapportskjema for mottakere fra Musikkforleggernes støtteordninger
 • Dersom du har en rapport for prosjektet klar på pdf kan du laste den opp her
  Godkjente filtyper: pdf.
 • Last opp et enkelt regnskap
  Godkjente filtyper: pdf.
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Hvordan gikk det? Si gjerne noe om antall deltagere, hva som gikk bra, hva som kunne gått bedre. Hva ble resultatet og hvilke ringvirkninger har prosjektet gitt?
 • Hvilken nytte hadde prosjektet/reisen for musikkforlaget?(OBS: Gjelder ikke for rapporter for Kreative tiltak)
 • Hvordan ble Musikkforleggerne synliggjort i prosjektet?
 • Last opp eventuelle bilder, presseomtale eller annet som viser gjennomføringen prosjektet og hvordan Musikkforleggerne ble synliggjort.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: png, pdf, jpg, jpeg.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: png, pdf, jpg, jpeg.