Prosjektstipend

Musikkforleggernes stipendmidler er ment til å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge. Prosjektstipend kan bl.a. gå til produksjon og ferdigstilling av demoer, utstyr, markedsføring og lignende (se mer info lenger ned på denne siden). 

Øvre beløpsgrense: Ingen øvre grense
Frist for gjennomføring: 3 år
Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember
Ekstra søknadsrunde høsten 2021: 15. oktober

Neste søknadsfrist: 1. desember

Hvem kan søke?
Alle musikkforlag kan søke, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne

 • Musikkforlaget må ha forvaltningskontrakt med TONO
 • Musikkforlaget må drive næringsmessig musikkforlagsvirksomhet
 • En enkelt opphaver kan ikke være rettighetshaver til mer enn 50% av forlagets verker som er registrert i TONO (unntak kan gis etter søknad)
 • Musikkforlaget må ha mottatt minimum en avregning fra TONO

Hva skal søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne skal synliggjøres i kommunikasjonen rundt prosjektet/reisen
 • Budsjett

Eksempler på prosjekter som kan få støtte:

 • Produksjon og ferdigstilling av demoer
 • Spesielle musikkforlagsrelaterte prosjekter som forlaget ellers ikke ville ha gjennomført grunnet høy risiko
 • Administrativ utstyrsstøtte for oppdatering av nødvendige utstyr.
 • Markedsføring
 • Eksport som tar sikte på å fremme norske forlag med norske opphavsmenn.
 • Låtskrivercamper
 • Workshops

Begrensninger

 • Det kan ikke søkes om støtte til det samme prosjektet mer enn tre år på rad
 • Prosjektet kan ikke fullfinansieres av støtte fra Musikkforleggerne
 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Dersom prosjektet ikke gjennomføres innen satte tidsramme må dette meldes til foreningen og betales tilbake*

Vurdering
Søknadene vurderes ut fra et helhetlig skjønn hvor følgende blir vektlagt

 • Aktivitetsnivå
 • Kreativitet
 • Nyskaping
 • Kvalitet

Søknadene vurderes av Musikkforleggernes stipendkomité innen fire uker etter søknadsfristen.

Rapportering
Det skal leveres rapport og dokumentasjon etter gjennomført prosjekt:

 • Regnskap og kopi av kvitteringer som dekker innvilget tilskudd
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet ble gjennomført
 • Informasjon om hvilken nytte forlaget hadde av prosjektet
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne ble synliggjort i prosjektet/reisen

*Se unntak fra denne regelen i forbindelse med COVID-19 i Generelle regler for alle stipendene (lenke under)

Se også Generelle retningslinjer for Musikkforleggernes støtteordninger her

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan sendes til ingrid@musikkforleggerne.no

Søknadsskjema Prosjektstipend - Høst 2021

 • Prosjektbeskrivelse

 • Musikkforleggerne forbeholder seg retten til å kontrollere opplysningene i søknaden. Ved å søke på stipend gir forlaget Musikkforleggerne fullmakt til å innhente relevant informasjon fra TONO, deriblant inntekter og forlagets registrerte verker.
 • Budsjett

 • Budsjett må vedlegges og skal vise: INNTEKTER Evt. støtte fra Musikkforleggerne – Eventuelle tilskudd fra andre – Egeninnsats. UTGIFTER – Reise/diett/opphold – Leie/kjøp av teknisk utstyr – Honorarer – PR/Markedsføring – Eventuelle fravik fra innsendt budsjett.
  Godkjente filtyper: pdf.
 • Eventuelle andre vedlegg til søknaden kan lastes opp her. Maks 4 filer på maks 128 MB per fil.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, jpg, jpeg.