Nyheter

Hvem er vi?

Musikkforleggerne ble stiftet i 1936. Organisasjonens formål er å gi norske musikkforlag de beste forutsetninger for å skape en bærekraftig musikkbransje. Lovverk, standardavtaler, bransjenormer og holdninger i samfunnet, utgjør rammebetingelser i stadig endring, som krever vår tilstedeværelse og stemme i møte med nasjonale og internasjonale myndigheter, samt effektive samarbeid med andre bransjeorganisasjoner.

Musikkforleggerne skal fremme medlemmenes rettigheter, utvide rettighets- og inntektsområdet for disse, samt fremme samarbeid mellom disse. Organisasjonen kan derfor påtale, forfølge, og motarbeide krenkelser av medlemmenes forlagsinteresser.

GDPR

Musikkforleggerne oppdaterer sine personvernsregler som følge av EUs personvernforordning GDPR. Den nye lovgivningen skal tydeliggjøre reglene for oppbevaring og behandling av bedrifters databehandling. Vi tar ditt personvern på alvor, og deler ikke informasjon med andre. Mer info om GDPR og norsk personopplysningslovgivning finner du her.

Hva lagrer vi?

Vi lagrer navn, e-postadresse, adresse, og telefonnummer i vår database når det gjelder medlemmer samt øvrige musikkforlag. Dette gjør vi for å kunne sende deg informasjon om foreningen, arrangementer, vederlag vi distribuerer eller stipendordning. I tillegg oppbevarer vi navn og e-postadresser når det gjelder øvrig bransjepersoner.

Vi mottar og oppbevarer medlemsskjemaer, skjemaer i forbindelse med Kopinorvederlag, innstillinger til Musikkforleggerprisen, samt stipendsøknader. Vi oppbevarer dette samt personopplysninger så lenge vi trenger det for å oppfylle foreningens oppgaver. Vi samler i tillegg inn stipendsøknader som blir lagret i opptil 3 år, da dette er fristen for å gjennomføre reiser/prosjekter. Disse deles kun med administrasjon og medlemmer av stipendkomite.

I tillegg bruker vi Google Analytics som gir oss informasjon om besøk på vår hjemmeside.

Grunnlag

Vi oppbevarer opplysninger både på grunnlag av art. 6,1.f i forordningen: «behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingssansvarlige» når det gjelder medlemmer og øvrige musikkforlag. Øvrige opplysninger baserer seg på samtykke.

Innsynsrett

Du har rett til å be om informasjon om hva slags opplysninger vi oppbevarer om deg til enhver tid, samt rett til å rette på eventuelle feil, eller be oss slette deg.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Musikkforleggerne, ved Cathrine Ruud på cathrine@musikkforleggerne.no

So, what do you think ?