Hvem er vi

Musikkforleggerne er foreningen for norske musikkforlag, og ble stiftet 13. oktober 1936 etter anmodning fra TONO.

Dette ble gjort for at representanter for musikkforleggerne i TONO skulle utpekes av en forleggerforening, og ikke direkte av de respektive forlag.

 

VÅRE VERDIER

Sammen er vi sterke

Når vi står sammen er vi sterke. Musikkforleggerne består av en rekke forskjellige virksomheter og personer, som konkurrerer i det daglige, men på like vilkår. Vi må gjerne være uenige, så lenge vi tar hensyn til hverandre og klarer å komme frem til løsninger til det beste for våre opphavere.

Musikkforleggerne sine tre kjerneverdier:

Kunnskap – Solid fagkunnskap og argumentasjon ligger til grunn for arbeidet vårt.

Samarbeid – Både internt og eksternt er det gjennom samarbeid vi får utrettet det vi vil, og ikke minst utvikler oss.

Rettferdighet – Vi tilstreber en balanse mellom å gi og ta i alt vårt arbeid. De som skaper noe, må få sin del tilbake.

 

VÅRT LØFTE

Vi kjemper for våre opphavere

Når vi jobber med rammebetingelser og utvikling for norske musikkforlag, så er det fordi vi alle kjemper for våre opphavere. Musikkforlagene sitter på kompetanse og nettverk, som sørger for at opphavere får musikken de skriver og komponerer satt i system. Målet vårt er at opphavere skal kunne bruke mest mulig tid på kreativt arbeid, og at de skal kunne leve godt av det. Ved å sikre opphavere gode arbeidsvilkår, legger vi grunnlaget for at ny musikk kan bli skapt og brukt.