Styret / Musikkforleggerne

Ansatte

 

Sarah Winona Sortland

Fungerende leder & Kommunikasjonsansvarlig / CEO & Head of Communications

Som kommunikasjonsansvarlig har Sarah Winona ansvaret for informasjonsflyten hos Musikkforleggerne. Hun formidler Musikkforleggernes arbeid, informerer om tilskuddsordninger og frister, og produserer nyheter og innhold for våre sosiale medier og nettside. Kontakt gjerne Sarah Winona hvis du har spørsmål om kommunikasjon eller synlighet for Musikkforleggernes og/eller våre medlemmers arbeid.

sarah(at)musikkforleggerne.no / +(47) 482 22 357

 

 

Ingrid Ytre-Arne

Prosjekt-/medlemsansvarlig / Project Manager & Member consultant

Som prosjekt-/ medlemsansvarlig hos Musikkforleggerne har Ingrid planleggings- og koordineringsansvar for Musikkforleggernes arrangementer og samarbeid. Ingrid koordinerer også våre mentor- og tilskuddsordninger og har den daglige kontakten med våre medlemmer. Kontakt gjerne Ingrid for spørsmål om tilskuddsordninger, medlemsfordeler o.l.

ingrid(at)musikkforleggerne.no / +(47) 913 45 842

 

 

Jan Stefan Bengtsson

Konsulent for grafiske rettigheter / Graphic rights consultant

Foruten å drive Lyche Musikkforlag og være styremedlem hos Musikkforleggerne, er Jan Stefan vår konsulent for grafiske rettigheter. Ta kontakt med ham om du har spørsmål rundt noter, arrangering eller katalogene til norske forlag.

jan.stefan.bengtsson(at)musikkforleggerne.no

 

 

Styret

Kai Robøle 
Styreleder
Waterfall Music

 

 

 

 

Unni Boretti
Nestleder
Norsk Musikforlag

 

 

 

 

Jan Stefan Bengtsson
Styremedlem
Lyche Musikkforlag

 

 

 

 

Mia Hallesby
Styremedlem
GILT

 

 

 

 

Stine O. Lieng 
Styremedlem
Warner/Chappell Music Norway

 

 

 

 

Thomas Wettergreen 
Styremedlem
Vigmostad & Bjørke

Ingebjørg Vilhelmsen
Varamedlem
Vigmostad & Bjørke

Ketil Sveen
Varamedlem

Andres Dahl
Observatør
Paperclip