Styret / Musikkforleggerne

Ansatte

Cathrine Ruud
Generalsekretær/Secretary General
cathrine@musikkforleggerne.no
+(47) 951 34 800

 

 

Marita Hansen
Prosjektleder
marita@musikkforleggerne.no
+(47) 452 43 584

 

 

Jarle Savio
Konsulent
jarle@musikkforleggerne.no
+(47) 970 87 683

Styret

Kai Robøle 
Styreleder
Waterfall Music

 

 

Jan Stefan Bengtsson
Nestleder
Cantando Musikkforlag/Vigmostad & Bjørke

 

 

 

Jørn Dalchow
Styremedlem
DaWorks Music Publishing

 

 

 

Unni Boretti
Styremedlem
Norsk Musikforlag

 

 

 

Frithjof Hungnes
Styremedlem
Propeller Music

 

 

 

Stine O. Lieng 
Styremedlem
Warner/Chappell Music Norway

 

 

 

Sarah – Chanderia 
Varamedlem
Hacate Entertainment Group

Ketil Sveen 
Varamedlem
Voices Music Publishing

Mia Hallesby
Observatør
GILT