Styret / Musikkforleggerne

Ansatte

Cathrine Ruud
Generalsekretær/Secretary General
cathrine@musikkforleggerne.no
+(47) 951 34 800

 

 

Marita Hansen
Prosjektleder
marita@musikkforleggerne.no
+(47) 452 43 584

 

 

Jan Stefan Bengtsson

Konsulent for rettigheter på nett

jan.stefan.bengtsson@musikkforleggerne.no

 

 

 

Styret

Kai Robøle 
Styreleder
Waterfall Music

 

 

Jan Stefan Bengtsson
Nestleder
Lyche Musikkforlag

 

 

 

Jørn Dalchow
Styremedlem
DaWorks Music Publishing

 

 

 

Unni Boretti
Styremedlem
Norsk Musikforlag

 

 

 

Mia Hallesby
Styremedlem
GILT

 

 

 

Stine O. Lieng 
Styremedlem
Warner/Chappell Music Norway

 

 

 

Sarah – Chanderia 
Varamedlem
Hacate Entertainment Group

Ketil Sveen 
Varamedlem
Voices Music Publishing

Anthony Smith
Observatør
Norsk Musikforlag