Styret / Musikkforleggerne

Ansatte

Cathrine Ruud
Generalsekretær/Secretary General
cathrine@musikkforleggerne.no
+(47) 951 34 800

 

 

Sarah Winona Sortland

Kommunikasjonsansvarlig

sarah@musikkforleggerne.no

+(47) 482 22 357

 

 

Jan Stefan Bengtsson

Konsulent for grafiske rettigheter

jan.stefan.bengtsson@musikkforleggerne.no

 

 

Styret

Kai Robøle 
Styreleder
Waterfall Music

 

 

Unni Boretti
Nestleder
Norsk Musikforlag

 

 

 

Jan Stefan Bengtsson
Styremedlem
Lyche Musikkforlag

 

 

 

Mia Hallesby
Styremedlem
GILT

 

 

Stine O. Lieng 
Styremedlem
Warner/Chappell Music Norway

 

 

 

Thomas Wettergreen 
Styremedlem
Vigmostad & Bjørke

Sarah – Chanderia 
Varamedlem
Hacate Entertainment Group

Ingebjørg Vilhelmsen
Varamedlem
Vigmostad & Bjørke

Anthony Smith
Observatør
Norsk Musikforlag