Bokinfo / Fra copyright til cash

Norsk Musikkforleggerforening 75 år!

MUSIKKFORLAGET – Fra Copyright til Cash. Dette er historien om en bransje som ofte blir beskyldt for å opptre historieløst. Den handler om kunst, penger og makt.

Men også om begavede og initiativrike mennesker som langt på vei er årsaken til at så mange i dag kan leve ut – og av – sin kreativitet. Det er en skildring av en næring hvor teknologi og innhold vekselvis er medspiller og motpart. Hvor opphavsmann og forlegger er alliert og konkurrent, og hvor musikk er et åndsprodukt og en salgsvare.

Musikkforlegger Philip A. Kruse forklarer på en grundig, men enkel og underholdene måte hvordan musikkforleggere skaper inntekter av kunst.

Bokens fire hovedkapitler handler om:
MUSIKKFORLAGENES HISTORIE – med fokus på den norske bransjen. MUSIKKFORLAGETS VIRKSOMHET ‐ og hvordan starte eget forlag. NORSK MUSIKKFORLEGGERFORENING – faktaopplysninger om foreningen og medlemmer. MUSIKKFORLEGGERENS LEKSIKON – med forklaring på 700 ord og uttrykk

I tillegg er den nye MUSIKKFORLAGSAVTALEN gjengitt med veiledning.
For komponister, tekstforfattere, musikere, konsertarrangører, produsenter, managere, handlere, pedagoger – ja, alle som er interessert i å forstå hvordan musikkforvaltere og musikkforlagene arbeider – gir denne boken svar på de fleste spørsmål.

ISBN 978‐82‐998565‐0‐8 Kr. 248,‐ Innbundet

Boka er tilgjengelig via bokhandlere, musikkhandlere og på nettbutikker.
Den kan også bestilles fraMusikkforleggernes kontoret

Musikkforleggerne, Kongensgt. 24, 0153 Oslo
Kontakt: Cathrine Ruud – 95 13 48 00 Mail: cathrine@musikkforleggerne.no