Om oss / Hvem er vi

Musikkforleggerne arbeider for musikkforlagenes og opphavernes rettigheter og for en bærekraftig musikkbransje.

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon som vil gi norske musikkforlag de beste forutsetninger for å skape en bærekraftig musikkbransje. Gjennom musikkforlagenes publisering og utviklingsarbeid for opphavere, blir det skapt betydelige kunstneriske og økonomiske verdier og norske arbeidsplasser.

Musikkforleggerne har i dag 50 medlemmer, som består av store og små musikkforlag. Medlemsbedriftene våre er norske musikkforlag. De har behov for en felles stemme i møte med nasjonale og internasjonale myndigheter, og effektive samarbeid med andre bransjeorganisasjoner. Lovverk, standardavtaler, bransjenormen og holdninger i samfunnet utgjør rammebetingelser i stadig endring. Dette krever vår tilstedeværelse.

Musikkforleggerne består av tre fulltidsansatte som blant annet jobber med utdeling av våre støtteordninger, opphavsrett, synlighet av foreningen og våre kjerneverdier som består av kunnskap, samarbeid og rettferdighet.