Om oss / Hvem er vi

Musikkforleggerne er en sammenslutning av norske firmaregistrerte musikkforlag.

Foreningen, som ledes av et styre, ble stiftet 13.oktober 1936 etter anmodning fra TONO. Dette ble gjort for at representanter for musikkforleggerne i TONO skulle utpekes av en musikkforleggerforening, og ikke direkte av de respektive musikkforlag.

Musikkforleggerne ønsker å synliggjøre norske musikkforlag sin rolle i musikkbransjen og i samfunnet. Styret ser muligheter for å styrke medlemmene sine rammebetingelser, gjennom økt faglig samarbeid og en sterkere felles identitet. Hvert musikkforlag har sitt eget særpreg og fokus. Det er allikevel en del behov og problemstillinger, som best løses i fellesskap.

Foreningens medlemmer skal ha forvaltningskontrakt med TONO. Foreningens virksomhet skal drives slik at den i markedet oppfattes som en heldekkende bransjeorganisasjon for musikkforlagsvirksomhet, og at best mulig balanse tilstrebes mellom interessene for musikkforlag av forskjellig størrelse, virksomhet og art (noteforlag, rettighetsforlag osv.). Foreningen kan, bindende for sine medlemmer, inngå avtaler med andre organisasjoner, herunder forvaltningsorganer på bransjetilknyttede områder.

 

Visjon
En verden der musikk virkelig blir verdsatt.

Vår visjon er en verden der musikk virkelig blir verdsatt. Som musikkforleggere jobber vi hver dag med å få musikk ut i verden, der den kan komme til mest mulig glede og nytte. Vi brenner for å få frem musikk av høy kvalitet, og utvikling av en bransje som betyr mye for samfunnet.

Det betyr også at alle som bruker musikk, forstår at de som skriver eller komponerer musikken, selvfølgelig skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen.

 

Misjon
Gi norske musikkforlag de beste forutsetninger for å skape en bærekraftig musikkbransje.

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon som vil gi norske musikkforlag de beste forutsetninger for å skape en bærekraftig musikkbransje. Gjennom musikkforlagenes publisering og utviklingsarbeid for opphavere, blir det skapt betydelige kunstneriske og økonomiske verdier og norske arbeidsplasser.

Medlemsbedriftene våre er norske musikkforlag. De har behov for en felles stemme i møte med nasjonale og internasjonale myndigheter, og effektive samarbeid med andre bransjeorganisasjoner. Lovverk, standardavtaler, bransjenormer og holdninger i samfunnet, utgjør rammebetingelser i stadig endring, som krever vår tilstedeværelse.