Nyheter

Årets nyttårshilsen kommer denne gangen som et velkommen til det nye året! Sjelden har uttrykket «nytt år og nye muligheter» hatt bedre klang enn i år. 

Mange av våre medlemmer, og ikke minst deres opphavere, har lagt et stritt år bak seg. Nedstengninger, avlysninger og avbestillinger som følge av korona-tiltak har vært en belastning både økonomisk og mentalt. Fokus og ressurser har måttet legges på å overleve, på å finne alternative måter å holde hjul og aktivitet i gang for våre opphavere og oss selv, og ikke på vekst, nyskapning og eksport som vi hadde ønsket. 

Foreningens administrasjon og styre har, siden konsekvensene av korona-tiltakene begynte å gjøre seg gjeldende, jobbet politisk og internt for å finne måter å hjelpe og kompensere. 

Selv har vi omrokkert midler for å kunne øke stipender og støtte kreative tiltak i perioden, men det har vært en utfordring å få politikere og utøvende myndigheter til å forstå rettighetshavernes inntektsstrømmer – og tap. 

Men – etter et godt samarbeid med våre venner i Nopa, NKF og Tono – kom kulturministeren den 20. november omsider med et signal om at også opphaversiden (som hittill har vært holdt elegant utenfor) skal få ta del i kompensasjons- og stimuleringsordninger. Så blir det spennende å se om ord blir til handling – og om det blir handling som treffer. 

La oss uansett ønske 2021 velkommen med oppbrettede ermer og sta optimisme, og stole på at ministerens løfter – sammen med vaksiner og lengre dager – gjør dette året til tidenes mest kreative og produktive år!

Onwards and upwards!

Kai Robøle,

Styreleder Musikkforleggerne

So, what do you think ?