Nyheter

Det er inngått en avtale mellom Norsk Musikforlag og MajorForlaget om overdragelse av alle MajorForlagets forlagsrettigheter pr. 31.12.2015

Dette betyr blant annet at de fleste av Vamps melodier vil bli bestyrt av Norsk Musikforlag fra og med 2016.

Direktør Unni Boretti i Norsk Musikforlag sier at denne avtalen vil berike katalogen deres betydelig og at de er veldig fornøyd med avtalen som er inngått.

http://www.majorstudio.no/musikkforlag/

Daglig leder i MajorStudio AS, Jan Paulsen bekrefter at MajorStudio AS også er fornøyd med avtalen, og understreker samtidig at man på vegne av opphavsmennene er svært glad for at et norsk musikkforlag overtar katalogen.

Samarbeidet med Vamps hovedkomponister Odin og Øyvind Staveland, og de tilknyttede tekstforfattere, vil bli forsterket og man vil satse på muligheter for å lansere repertoaret i andre markeder. Dessuten har man planer om utgivelse av flere noter og man samtaler om en mulig boklansering.

Odin og Øyvind Staveland legger til at det føles litt vemodig å avslutte det gode samarbeidet med MajorStudio og Jan Paulsen, som har vart i over tyve år, men gleder seg samtidig over ny satsning på deres repertoar via Norsk Musikforlag.

Ytterligere kommentarer kan fåes ved å kontakte: unni.boretti@musikforlaget.no, tlf. 23002044 og jan@majorstudio.no tlf. 61198270

So, what do you think ?