Nyheter

Musikkforleggernes Internett-kampanje 2015 er en “hjelp til selvhjelp” for de som publiserer sangtekster og noter på Internett.

De fleste mennesker er glade i sang og musikk, og har tilgang til dette via radio, TV, mobil, Internett, på festivaler, konserter, i en undervisningssituasjon og i hyggelig samvær med venner.

Med Internett har mulighetene for å skape tilgang vokst. Mange bruker nettet til å spre og dele sangtekster og melodier, ofte med gode hensikter. Men slik publisering er ikke alltid lov. Tekstene og melodiene er i mange tilfeller beskyttet i av åndsverkloven. Denne loven er med på å sikre livsgrunnlaget til norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag, som igjen er nødvendig for å sikre det rike musikklivet som samfunnet fortjener.

Over tid har vi funnet svært mange nettsteder hvor sangtekster og melodier er publisert uten rettighetshaverens tillatelse — ofte uten at navnet på opphavspersonene er gjengitt. Dette gjelder både på offentlige og private nettsteder, samt hos enkelte kommersielle og reklamefinansierte tilbydere på nett.

Gjennomgangen har vist at musikk er etterspurt både i norske barnehager, skoler og i en rekke andre forum. Det er vi oppriktig glade for. Men gjennomgangen viser også at åndsverkloven er ukjent farvann for mange.

Med Musikkforleggernes internett-kampanje ønsker vi derfor å forklare brukere av musikk hva man kan gjøre og ikke på nett. Vi ønsker å hjelpe brukerne til å forholde seg til opphavsretten på en ryddig måte.

 

Informasjon til brukerne

Musikkforleggerne er en forening av norske musikkforlag som samarbeider med de som skriver sangtekster og melodier og utgir deres sanger med enerett.

Som utgangspunkt for kampanjen har vi registrert sangtekster og noter som er gjort tilgjengelig uten tillatelse fra et musikkforlag, eller fra de opphavsmenn som forvalter rettighetene sine selv. Søket har vært omfattende, og til sammen har vi registrert en betydelig ulovlig tilgjengeliggjøring på forskjellige nettsteder, alle med norske IP-adresser.

Til den/de ansvarlige for hvert nettsted sender vi nå ut brev med informasjon. I noen tilfeller krever vi at tilgjengeliggjøringen stanses. I andre tilfeller kommer vi med forslag til avtaler for enkel og lovlig bruk, enten dette er ved muligheter for publisering på lukkede intranett eller ved log in-løsning internt for visse typer institusjoner.

 

Om åndsverksloven

I følge åndsverkloven har komponister og tekstforfattere enerett til enhver form for offentlig bruk av verkene de skaper. Dette omfatter publisering på internett. Det betyr at man må ha samtykke fra komponisten, tekstforfatteren eller musikkforlaget for å legge tekster og noter på nett. Publisering i strid med dette kan utløse krav om erstatning. Som regel er sangtekster og melodier utgitt av et musikkforlag, og det er derfor nokså enkelt å få tilgang til verkene på lovlig vis.

 

Samarbeid

Denne kampanjen skjer i et samarbeid mellom Musikkforleggerne og opphavsmannsorganisasjonene NOPA (Norske Populærautorer) og Norsk Komponistforening.

Norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag taper årlig betydelige beløp som følge av at verkene deres blir spredt uten at brukerne betaler vederlag. Den ukontrollerte publiseringen blir dessverre en “gratistjeneste” og den hindrer at rettighetshaverne økonomisk får noe igjen for det de har laget. Selv om vårt felles mål er at norsk musikk skal brukes og være til glede, er det også viktig at vi sikrer en bruk som ikke truer livsgrunnlaget til de som skaper og forvalter disse verkene.

 

Noen sanger kan brukes fritt….

Ikke alle sangtekster og melodier er vernet etter åndsverkloven. Når opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år bortfaller det opphavsrettslige vernet. Man sier gjerne at verket «faller i det fri». Men vær oppmerksom på at det heller ikke er tillatt å skanne/kopiere fra en forlagsutgitt utgave og legge denne ut på nettet, selv om sangteksten og/eller melodien i seg selv er ”falt i det fri”. Da har forlaget vern i det grafiske uttrykket forlaget har gitt dem. Også i slike tilfeller kreves samtykke fra forlaget.

 

Vi hjelper gjerne til med informasjon om hva som er vernet og hva som fritt!

Prosjektet er støttet av Norsk Komponistforening og NOPA.

NKFNOPA

 

So, what do you think ?