Nyheter

1. september var fristen for innlevering av høringssvar til den nye åndsverkloven. Musikkforleggerne støtter Tono sitt høringssvar, og har i tillegg levert inn et supplement til dette.

Foreningens formål er å fremme samarbeidet mellom musikkforlag, og ivareta deres faglige, rettslige og økonomiske interesser overfor diverse aktører samt lovgivende myndigheter. Musikkforleggerne er i all hovedsak enig i at de språklige endringer departementet foreslår gjør loven mer tilgjengelig for alle brukere av denne. Musikkforleggerne har ikke valgt å kommentere alle relevante forslag til endringer fordi vi ønsker å støtte TONO sitt høringssvar i sin helhet.

Du kan lese Musikkforleggernes høringssvar her, og Tono sitt høringssvar her.

So, what do you think ?