Nyheter

Photo by William Hook on Unsplash

Musikk ut i verden er en av få tiltak som retter seg mot forlag og management for skapende produsenter og låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner. Med skapende produsenter og låtskrivere menes leddet som i hovedsak skaper tekst og/eller musikalske komposisjoner for andre utøvende artister.

Målet er å styrke de deltakende bedriftenes internasjonale konkurransekraft, bidra til økt tilfang av oppdrag og talenter, og at flere utenlandske aktører bruker Norge som utgangspunkt for sine musikkproduksjoner.

All informasjon du trenger for å søke finner du hos Innovasjon Norge.

Vi anbefaler også at du ser videoene fra lanseringen før du søker, og ikke minst at du tar kontakt med Music Norway og Innovasjon Norge før du begynner på søknaden.

Lansering ved Trine Skei Grande, Margit Klingen Daams og Kathrine Synnes.

Intervju med Edvard Førre Erfjord fra produsentduoen Electric, og se diskusjon mellom Henrik Larsson Fra TEN i Stockholm, Christian Fløe Svenningsen fra GL Music i København og Jørgen Avsnes fra Made i Bergen.

Photo by William Hook on Unsplash

So, what do you think ?