Nyheter

Musikkforleggerne er bidragsyter til rapporten Musikk i tall, som lages av Rambøll på oppdrag fra Kulturrådet. Tallene vi lever knytter seg hovedsaklig til noteutgdivelse, men det inkluderer også f.eks inntekter på avgitte trykkelisenser. Det er 4 spørsmål som vi ønsker at alle som har solgt/utlånt noter m.m. i 2020 skal svare på. Spørsmålene kan lastes ned HER.

Hvis dette ikke er aktuelt for ditt musikkforlag, så er det ikke nødvendig å svare. Det er veldig fint om de musikkforlag som ikke har sendt inn tall for tidligere år også tar med disse, da rapportene rettes opp for tidligere år, slik at de skal være mest mulig sammenlignbare.
Kopivederlag fra Kopinor skal ikke inkluderes. 

All informasjon behandles konfidensielt av Musikkforleggerne og av Rambøll.

Skjema og eventuelle spørsmål sendes så raskt som mulig, og innen 3. september tilcathrine@musikkforleggerne.no.

So, what do you think ?