Nyheter

Forrige uke ble resultatene fra analysen om musikkbransjen, Musikk i tall 2012,offentligjort. Denne analysen har blitt til på initiativ fra Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd. Oppdraget om å gjennomføre dette prosjektet ble gitt til Rambøll som presenterte sin analyse til de oppmøtte fra musikkbransjen torsdag 24. april.

Under arbeidet med denne rapporten ble det utnevnt to referansegrupper hvorav den ene bestod av representanter fra ulike felt i musikkbransjen. I denne gruppen satt Musikkforleggerne sammen med FONO, GramArt, GRAMO, IFPI, Manager Jan Erik Haglund, Music Norway, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Rockforbund, TONO og Kulturrådet.

Denne analysen om musikkbransjen vil også bli gjennomført for 2013, og forhåpentligvis vil dette bli en årlig rapport som viser utviklingen til den norske musikkbransjen.

Rapporten i sin helhet finner du hos Music Norway og Kulturrådet.
http://no.musicnorway.no/2014/04/24/musikkbransjen-er-tallfestet/

http://kulturradet.no/vis-arkivartikkel/-/asset_publisher/U1Cc/content/pressemelding-musikkbransjen-omsatte-for-3-1-milliarder-krone

Comments are closed.