Nyheter

MF var til stede med styreleder, Kai Robøle og generalsekretær, Cathrine Ruud på Midem 6-9.juni 2017. Dette for å delta på ICMPs generalforsamling og styremøtene i Serious & Popular Bureaux, der Cathrine Ruud sitter i Popular Bureau og MFs nestleder sitter i Serious Bureau.
Chris Butler fra MPA UK og The Music Sales Group ble i forkant av Midem valgt til ny styreleder i ICMP.
Temaene for møtene i Bureaux var:
EU Copyright Reform.
CRM- direktivet.
Status – Forvaltningsselskapene.
Anti-Piracy – arbeid.
Streaming av lengre klassiske verker.
I tillegg deltok vi på Midems foredrag, samt hadde nordisk møte hvor vi diskuterte fremtiden til NMU (Nordisk Musikkforleggerunion). Neste stormøte blir i Stockholm våren 2018, hvor Sverige er både vertskap og ansvarlig for agenda.
(Trykk på bildene for å se i full størrelse).

So, what do you think ?