Hvordan starte musikkforlag

For å starte et musikkforlag må du først søke TONO om en forvaltningskontrakt, altså inngå en kontrakt med TONO som et musikkforlag. Du kan lese mer om dette på deres hjemmesider, eller laste ned skjemaet direkte her.

TONO stiller visse krav hvor det avgjørende er at forlaget har “fått seg overdratt fremførings- og eller lydfestingsrettigheter fra minst en opphaver til et musikkverk som er utgitt”, jfr. TONOs skjema om forvaltningskontrakt for musikkforlag.

Forlagskontrakten mellom forlaget og opphaver må dessuten være i overensstemmelse med TONOs fordelingsplan.

Å ha en forvaltningskontrakt med TONO vil si at man på samme måte som opphaver overdrar den økonomiske forvaltningen av både fremføringsrettighetene og lydfestingsrettighetene til TONO/NCB, slik at man som andelshaver av verkene får avregninger av disse fremføringene.

TONO krever også firmaregistrering i Brønnøysundsregisteret, men forlaget trenger ikke være et aksjeselskap.