Bli medlem av Musikkforleggerne

Ønsker ditt musikkforlag å bli medlem av Musikkforleggerne. Musikkforlag som tilfredsstiller følgende kriterier kan opptas hos oss:

a.  musikkforlaget er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund og har forvaltningskontrakt med TONO. Mer enn ett forlag med samme registrering i foretaksregisteret kan ikke opptas som selvstendig medlem.

Medlemmene kategoriseres i 5 grupper (A, B,C ,D og æresmedlem).

Årskontingent og innmeldingsgebyr beror på hvilken gruppe man tilhører.

Innmeldingsgebyr for musikkforlag til medlemsgruppe A,B og C: Kr. 2.000.

Innmeldingsgebyr til medlemsgruppe D: Kr. 1.000.

Årskontingent:

A-medlemmer: kr. 6.000

B-medlemmer: kr. 3.000

C-medlemmer: kr. 2.000

D-medlemmer: kr. 1.000

For æresmedlem gjelder ingen årsavgift.

Dette skjemaet skal fylles ut og sendes inn med søknad om medlemskap:

SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I MUSIKKFORLEGGERNE

  • Følgende kriterier er oppfylt:

  • Dra og slipp filer her, eller
  • Opptak av nye medlemmer avgjøres av styret og vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.