Medlemskap

SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I MUSIKKFORLEGGERNE

  • Følgende kriterier er oppfylt:

  • Dra og slipp filer her, eller
  • Opptak av nye medlemmer avgjøres av styret og vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.