Nyheter

I forbindelse med Musikkforleggernes kampanje som omhandler rettigheter knyttet opp mot musikkbruk og kopiering, besøkte vi til Marcus Paus for å høre hva han tenker om temaet -og ikke minst hvordan han føler rundt det at andre fremfører hans verker.

Hør Paus’ refleksjoner rundt dette i videoen under:

 

So, what do you think ?