Kreative tiltak

Midlene i Kreative tiltak skal gå til større kreative prosjekter som kommer flere norske opphavere til gode, og som stimulerer til aktivitet og/eller komponering av ny musikk. Eksempler på dette kan være låtskrivercamper, podcast, workshops eller større samarbeid med flere opphavere

De som søker Kreative tiltak, må ha et konkret prosjekt som inneholder en tydelig prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og budsjett. Kreative tiltak deles ut fire ganger i året og behandles av styret i Musikkforleggerne.

Søknadsfrister 2021: 1. februar, 1. mai, 1. september, 1. november
Øvre beløpsgrense: kr. 100 000
Frist for gjennomføring av prosjektet: 1 år 

Hva skal søknaden inneholde?

  • Prosjektbeskrivelse med framdriftsplan
  • Informasjon om hvordan prosjektet gagner flere forlag og/eller flere opphavere
  • Budsjett med oppgitt egeninvestering i prosent (30% under koronakrisen, 50% ellers)
  • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne skal synliggjøres i prosjektet
  • En søker kan søke på flere prosjekter

Det er ikke mulig å søke støtte til:

  • Innspilling av egen musikk
  • Aktiviteter/tiltak som ikke omfatter flere opphavere

Budsjett
Det skal vedlegges budsjett til søknaden. Budsjettet skal være i norske kroner og ínneholde en inntekts- og en utgiftsside. Det kreves en egeninvestering, enten økonomisk eller i form av arbeidsinnsats. Egeninvesteringen skal oppgis i prosent, og er vanligvis være på 50%. Under koronakrisen kreves en egeninvestering på 30%. 

Dersom det brukes musikk i prosjektet skal denne klareres og betales i henhold til Åndsverksloven (for eksempel musikk i lydspor til podcast eller lignende). Dette bør legges inn i budsjettet som vedlegges søknaden.

Rapportering
I tillegg til oppdateringer om gjennomføring av prosjektet underveis ønsker vi at tilskuddsmottakerne svarer på et enkelt rapporteringsskjema når prosjektet er gjennomført. Det er ikke nødvendig å legge ved detaljert regnskap. Rapportskjema sendes ut sammen med med eventuelt bevilgningsbrev.

Dersom prosjektet ikke er gjennomført innen tidsfristen og/eller rapport ikke leveres bes pengene tilbakebetalt og det blir ikke anledning for å søkeren å søke på nytt. 

Vurdering

  • Alle søknader behandles av en ekstern jury satt sammen av Musikkforleggerne
  • Søknadene behandles innen 4-6 uker etter søknadsfristene
  • Det bes om at vi informeres underveis rundt eventuell utsetting og generell framdrift i prosjektet

Spørsmål angående søknadsskjema, kreative tiltak eller søknadsprosessen kan rettes til:
E-post: ingrid@musikkforleggerne.no