Kopinorvederlag

Musikkforleggerne mottar fra Kopinor, vederlag fra kopiering av norske musikkverk. Som medlemsorganisasjon i Kopinor har Musikkforleggerne ansvar for forvaltning og fordeling av vederlaget som skal tilfalle norske musikkforlag. Vederlag fra kopiering er hovedsakelig kollektive vederlag. Det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver – men ikke hvilket verk som er kopiert. Musikkforleggerne godkjente ny modell for fordeling i 2019.

På grunn av Korona-krisen valgte Musikkforleggerne tidligere i vår å utbetale 50% av mottatt vederlag i 2019 til de musikkforlag som var med i ordningen da. Dette vil bli trukket fra nå ved ordinær utbetaling.

Hvem kan motta vederlag?

Norskregistrerte musikkforlag som er hjemmehørende i Norge kan motta vederlag.

De musikkforlag som mottar Kopinorvederlag fra Den Norske Forleggerforening kan ikke motta vederlag.

Fordelingen deles opp i to grupper:

 

1. Antall Utgivelser og Omsetning (80%)

Fordelingen baserer seg på selvangivelse av omsetning (vektes 70%) og antall utgivelser (vektes 30%) av trykte og digitale noter/sangtekster, pluss omsetning av tredjemannslisenser siste året for følgende områder:

 

 

 

 

 

 

Musikkforlaget må derfor fylle ut vedlagt skjema, «Skjema for innrapportering av verk», for å kunne motta vederlag basert på dette.

2. Norsk Hovedavregning fra TONO/NCB

Fordelingen baserer seg på Norsk Hovedavregning TONO/NCB, inkl. fremføring/mekanisk fra co-forlagte og subforlagte norske verk i Norge.

Norsk Hovedavregning fra TONO/NCB innhentes etter fullmakt fra musikkforlag. Musikkforlaget må derfor fylle ut denne for å kunne motta vederlag basert på dette. Flere forlag har sendt inn en slik fullmakt tidligere, men da dette er en ny fordeling ønsker vi at en slik fullmakt sendes inn på nytt. Hvis dere har sendt inn fullmakt i 2019 er det ikke behov for å sende inn ny fullmakt, men hvis dere har sendt inn fullmakt tidligere enn 2019, send inn en ny fullmakt.

Vi er avhengig av fullmakter og rapporter for å kunne fordele vederlag, og dersom dette ikke sendes inn vil vi ikke kunne fordele vederlag til deres musikkforlag.

Overgangsordning

Da foreslåtte modell gir en forskyvning i forhold til tidligere ordning, er det vedtatt en overgangsordning slik at musikkforlag kan tilpasse sin virksomhet i henhold til denne: For de musikkforlag som kommer negativt ut av ordningen kontra fordelingsmodell i 2017, kompenseres disse med 100% det første året, 50% det neste året, og 25% et tredje og siste år, begrenset til de midlene som er tilgjengelig til formålet. Midlene tas fra akkumulerte eldre Kopinorvederlag. I år vil det si at musikkforlag kan søke om å få dekket 50% av tapet  kontra fordelingsmodell 2017. Musikkforlag må selv søke om kompensasjon.

Nedre sum for å kunne motta vederlag er kr. 250.

Medlemskap i Musikkforleggerne er ingen betingelse for å kunne søke. All informasjon behandles konfidensielt innad i Musikkforleggerne.

 

Frist for å sende inn fullmakt og skjema for innrapportering av verk er 11. juni, kl. 12.00. 

For spørsmål, kontakt Musikkforleggerne på Tlf: 95 13 48 00. E-post: cathrine@musikkforleggerne.no

 

Last ned KOPINOR skjemaer her, disse skal vedlegges søknaden.

Fullmakt Kopinorvederlag

Skjema-for-innrapportering-av-verk 2020