Kopinorvederlag

Musikkforleggerne mottar fra Kopinor, vederlag fra kopiering av trykte norske musikkverk. Som medlemsorganisasjon i Kopinor har Musikkforleggerne ansvar for forvaltning og fordeling av slike vederlag.

Vi er avhengig av fullmakter og rapporter for å kunne fordele vederlag, og dersom dette ikke sendes inn vil vi ikke kunne fordele vederlag til deres forlag.

Vederlag fra kopiering er hovedsakelig kollektive vederlag. Det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver – men ikke hvilket verk som er kopiert.

Hvem kan motta vederlag?

Norskregistrerte musikkforlag som er hjemmehørende i Norge.

Mottakere av vederlag deles opp i to grupper ( Utgiverforlag og Rettighetsforlag):

Utgiverforlag (Forlag som utgir noter):
Vederlag avregnes på grunnlag av innrapportert informasjon om noteutgivelser:

A)  Eldre utgivelser.
B)  Nye utgivelser siste kalenderår.

Rettighetsforlag
Vederlag avregnes på grunnlag av innrapportert informasjon om verk utgitt på noter, samt på grunnlag av Norsk Hovedavregning i TONO: Her må det leveres følgende skjemaer:

A)  Tredjemannslisensieringsskjema
B)  Fullmakt TONO

Korps- og kirkeområdet

For vederlaget fra korps gjøres det en fordeling basert på selvangivelse for verk, og totalt antall utgivelser mens fra kirkeområdet gjøres det en fordeling basert på en prosentuell andel av verksmasse. Dette kan rapporteres inn pr. mail til: cathrine@musikkforleggerne.no

Medlemskap i Musikkforleggerne er ingen betingelse for å kunne søke.

For spørsmål, kontakt Musikkforleggerne på Tlf: 95 13 48 00. E-post: cathrine@musikkforleggerne.no

 

Last ned KOPINOR skjemaer her (Excel):
Fullmakt vedr. Kopinorfordeling
skjema for eldre og nye utgivelser
tredjemannslisensieringsskjema_norge-1
tredjemannslisensieringsskjema_utland-1