Nyheter

Kopinorvederlag til norske musikkforlag

 

Musikkforleggerne mottar fra Kopinor, vederlag fra kopiering av trykte norske musikkverk. Som medlemsorganisasjon i Kopinor har Musikkforleggerne ansvar for forvaltning og fordeling av vederlaget som skal tilfalle norske musikkforlag.

 

Styret i Musikkforleggerne nedsatte i 2017 et utvalg for å evaluere ordningen og evt. foreslå ny fordelingsmodell. Det ble ikke enighet om ny modell innen årets fordeling, som resulterte i at årsmøtet vedtok at fjorårets utbetaling danner grunnlag for årets utbetaling. Det vil si at fjorårets prosent av totaltvederlaget brukes på årets vederlagssum. Denne summen er kr. 7 014 197, og dette blir utbetalt i disse dager. Vederlag på under kr. 500 blir utbetalt når forlagets samlede vederlag er over kr. 500.

 

Nedenfor er tidligere modell beskrevet, slik at nye musikkforlag som ikke er med i ordningen pr. dags dato kan sende inn grunnlag for å være med. Dersom det er forlag som har hatt en stor økning i deres grunnlag for fordeling i 2017, kontra 2016, som var grunnlaget for fjorårets utbetaling, gi beskjed, så vil dette bli behandlet som et krav som vil bli utbetalt fra reserverte midler. Det samme gjelder for nye forlag.

Frist for å sende inn informasjon om dette samt skjemaer fra nye musikkforlag er 1.september.

 

«Vi er avhengig av fullmakter og rapporter for å kunne fordele vederlag, og dersom dette ikke sendes inn vil vi ikke kunne fordele vederlag til deres forlag. 

Vederlag fra kopiering er hovedsakelig kollektive vederlag. Det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver – men ikke hvilket verk som er kopiert. 

 

Hvem kan motta vederlag? 

Norskregistrerte musikkforlag som er hjemmehørende i Norge. 

Mottakere av vederlag deles opp i to grupper ( Utgiverforlag og Rettighetsforlag):

 

Utgiverforlag (Forlag som utgir noter): Vederlag avregnes på grunnlag av innrapportert informasjon om noteutgivelser: 

  1. A)  Eldre utgivelser. 
  2. B)  Nye utgivelser siste kalenderår. 

Skjemaer finnes her

 

Rettighetsforlag Vederlag avregnes på grunnlag av innrapportert informasjon om verk utgitt på noter, samt på grunnlag av Norsk Hovedavregning i TONO: Her må det leveres følgende skjemaer:

  1. A)  Tredjemannslisensieringsskjema
  2. B)  Fullmakt TONO

Skjemaer finnes her

 Korps- og kirkeområdet

For vederlaget fra korps gjøres det en fordeling basert på selvangivelse for verk, og totalt antall utgivelser mens fra kirkeområdet gjøres det en fordeling basert på en prosentuell andel av verksmasse. Dette kan rapporteres inn pr. mail til: cathrine@musikkforleggerne.no

 

Medlemskap i Musikkforleggerne er ingen betingelse for å kunne søke. 

For spørsmål, kontakt Musikkforleggerne på Tlf: 95 13 48 00. E-post: cathrine@musikkforleggerne.no

 

På vegne av Musikkforleggerne,

Cathrine Ruud,

Generalsekretær

So, what do you think ?