Nyheter

Denne uken ble Jan Stefan Bengtsson, Musikkforleggerenes konsulent for grafiske rettigheter, valgt inn i en av ICMPs styrer – «Classical Bureau». Bengtsson har jobbet med publishing siden 1986, og startet Cantando Musikkforlag. Jan Stefan har hatt flere roller i musikkbransjen, han har blant annet sittet i Musikkforleggernes styre i flere år, samt hatt flere verv i KOPINOR og TONO. I dag jobber han i Lyche Musikkforlag. Vi tok en prat med Jan Stefan som forklarer hva ICMP er, og hvilken jobb han vil gjøre i sin nye stilling i styret.

Hva er ICMP?

ICMP er paraplyorganisasjonen til Musikkforleggerne, og representerer interessene til musikkforlag internasjonalt. De bestående medlemmene av ICMP er musikkforleggerforeninger fra Europa, Midt-Østen, Nord- og Sør-Amerika, Afrika og Asia. Medlemmene er de ledende uavhengige multinasjonale og internasjonale selskapene og regionale og nasjonale musikkforleggere, hovedsakelig små og mellomstore bedrifter, over hele verden.

Som stemme og referansepunkt for musikkforleggere, og komponister og låtskrivere, er ICMPs oppgave å øke beskyttelsen av musikk internasjonalt, oppmuntre til et bedre miljø for forlagsvirksomhet og fungere som et bransjeforum for å befeste globale posisjoner. De gjør spesielt relevant arbeid i disse tider for å forhindre ulovlig nedlastning av musikk.

Hva er den største utfordringen for klassisk musikk i Norge og Europa?

Mye av arbeidet til ICMP er jo musikkpolitisk og rådgivende. For klassisk musikk er den største utfordring i dag fildeling av utgitte verk. Det er absolutt grunnet mye uvitenhet, slik at jeg tror at ICMP bør gjøre som Musikkforleggerne i Norge – informere mye.

Vi er inne i en tid for omstilling. Der vi beveger oss fra den tidligere forståelse om at alt som ligger på nett er gratis, til i dag der mange forstår at det er snakk om åndsverk, og faktisk opphavere som skaper og prøver å leve av den utgitte musikken.

Hvordan har ditt musikkforlag, Lyche, blitt påvirket av Korona?

I forhold til Lyche musikkforlag så merker vi jo en klar nedgang på inntektssiden når det gjelder salg av kormusikk og kirkemusikk. Det stoppet brått opp, men er nå etter snart 3 måneder på vei til å åpne opp igjen. Så kommer jo sommeren for oss, hvor det normalt er stille – så ser vi frem mot høsten hvor, forhåpentligvis, mye kan normaliseres.

 

 

Sjekk ut resten av ICMP-styrene her.

So, what do you think ?