Nyheter

Photo by Michael Maasen on Unsplash

2020 har vært et vanskelig år, og i dag har vi utbetalt forskudd på Kopinorvederlag for 2021 til norske musikkforlag. Forskuddet var på til sammen 3,3 millioner, og har blitt gjort som et ekstra tiltak for å hjelpe forlag under koronakrisen. Resterende vederlag blir utbetalt etter vanlig utregningsmodell nærmere sommeren og i hvert fall innen utgangen av juni.

So, what do you think ?