Nyheter

Vi har sendt inn et felles innspill til de pågående regjerinssonderingene sammen med Gramart, FONO, Norsk Komponistforening og NOPA.

– Ny regjering – nye muligheter. Nå må vi være på ballen for å sikre at den nye regjeringen tar musikkfeltet på alvor, sier styreleder i Musikkforleggerne Kai Robøle.

Som NOPA skriver på sine nettsider har Vi har store forventninger til de tre partiene sin kulturpolitikk, og spiller inn dette forslaget til regjeringsplattform:

Andelen av norskprodusert musikk i salg, strømming og kommersiell kringkasting har sunket de senere år. Utviklingen er forsterket under korona-pandemien. En annen langvarig trend er at rettigheter til norske musikkverk og musikkinnspillinger selges ut av landet.  

Norsk musikk er viktig for vår identitet og kultur. Regjeringen vil derfor jobbe for å løfte norsk musikk på alle plattformer og arenaer, samt legge til rette for at «norske» rettigheter i størst mulig grad forblir i Norge.

Opphavsrettslovgivningen og offentlige støtteordninger for audiovisuelle produksjoner skal stimulere til verdiskaping og produksjon av norsk innhold og sikre norske arbeidsplasser. Det skal opprettes en incentivordning for å stimulere til økt bruk av norsk musikk i spill, film og TV-drama.

Våre innspill er basert på forslagene som finnes i partiprogrammene for Ap, Sp og SV, samt utspill og forslag politikere fra Ap, Sp og SV har hatt i foregående perioder.

So, what do you think ?