Ordbok / Definisjonene er hentet fra boken

 

8-TRACK KASSETTER / 8-SPORSKASSETTER / CARTRIDGE
Avspillingsmedium som var populært på slutten av 60-tallet før det ble utkonkur­rert av musikkassetten. 8-track kassetten hadde 8 lydspor (4 stereo-spor). Avspilling var non-stop. Lydhodet leste 2 spor om gangen og byttet dobbeltspor hver gang båndet skiftet retning.

På slutten av 60 tallet ble «8-track» kassetter populære da bilimportører valg­te å installere avspillingsutstyr i nye biler. Senere gjorde de et forsøk på å danne et landsomfattende nettverk som importerte og solgte kassetter. Trusselen om å omgå den tradisjonelle musikkhandelen ble kortvarig, for like etter ble et nytt produkt introdusert på markedet – kassettbåndet (MC).

11/10 – 115/100
En ordning som ga rabatt ved større notebestillinger. 11 stk. for prisen av 10, eller 115 for prisen av 100. De «over­skytende» eksemplarene var dessuten royaltyfrie.

360 AVTALE
Avtale en artist gjør med en profesjonell motpart hvor avtaleverket skal omfatte alle inntektskilder karrieren generer.

– Booking (konserter)
– Recorded Music (CD, downloads, radio-spilling, synkronisering )
– Publishing (vederlag til opphavsmann, komponist hvis artisten skriver musikk)
– Merchandise (kommersiell utnyttelse av artisten som varemerke)

Med en 360 avtale tenker man seg altså artisten i sentrum, og en avtale som omfatter alle aktiviteter rundt ham/henne (metaforen er altså en sirkel, dvs. 360 grader). Ved jevne mellomrom presen­teres dette som en ny og innovativ måte å representere artister og opphavsmenn på. Det er ikke riktig. Så lenge musikkbran­sjen har eksistert, har dette vært en vanlig arbeidsform i mange selskap.

A-LISTING
Radiostasjoner er nøye med hva slags musikk de sender, da stasjonens musikkprofil langt på vei avgjør hvilket publi­kum som lytter til dem. De største har derfor et fagpanel som regelmessig setter sammen en A-liste for hva som skal spilles. En A-listing vil si at du får høyeste prioritet. Verk som settes på A-rotasjon er garantert mye eksponering og det er av stor betydning for platesalget.

En A-listing vil si at en plate for eksem­pel kan bli spilt ukentlig: NRK P1 – 8 ganger NRK P3 – 17 ganger P4 – 41 ganger Kanal24 – 27 ganger Radio 1 – 61 ganger NRJ OSLO – 82 ganger
– se formatering

A&R
Artist and Repertoire. Talentspeider. Stilling i et plateselskap eller musikkforlag med ansvaret for å oppdage og utvikle nye talenter og finne repertoar til artister.

AARC
(www.aarcroyalties.com)
The Alliance of Artists and Recording Companies (USA)

ABG
Anders Backer-Grøndahl Grammofon.

Det var Anders Backer-Grøndahl jr. som forsøkte seg med et grammofonselskap på 50-tallet. Han måtte gi seg etter noen år, men virksomheten dannet grunnlaget for Egil Monn-Iversen A/S – senere Arne Bendiksen A/S.

Må ikke forveksles med hans far – musikkforleggeren Anders Backer- Grøndahl.
– se Anders Backer-Grøndahl

AC NIELSEN
Et norsk markedsanalyse- og me­ningsmålingsbyrå som inngår i den globale kjeden The Nielsen Company (tidligere Nielsen Soffres).
– Les også: Hva gjør musikkforlaget?/ Inntektsområder/AC Nielsen

ADAPTION
– se bearbeider

ADMINISTRASJONSAVTALE
Avtale mellom to rettighetshavere der den ene administrerer den andres rettigheter mot et vederlag. Enkelte opphavsmenn velger å forlegge på eget forlag. Spesielt artister med eget repertoar som er unikt for dem og uinteressant for andre å bruke kan finne dette hensikts­messig, men det krever en del utlegg og arbeid. De fleste finner ganske fort ut at musikkforlegger-arbeidet er både kunnskaps- og tidkrevende, slik at et samarbeid med et større forlag kan være fornuftig. – Les også: Hva gjør musikkforlaget?/Starte eget forlag/Forretningsmodeller

ADVANCE
– se forskudd.

AFFILIATED
Tilsluttet.

AIR CHRYSALIS SCANDINAVIA AB
(www.chrysalis.se)
Medlem av NMFF i perioden 2000-2009. Opprinnelig AIR Music Scandinavia som ble stiftet i Sverige av Sture Borgedahl og George Martin (produsenten til Beatles) i 1969.

AKKA-LAA – LATVIA
TONOs søsterselskap i Letland.
Mekaniske rettigheter forvaltes av NCB.

AKUSTISK
Musikk som ikke er forsterket elektronisk.

ALBUM
Amerikansk betegnelse for LP plate eller CD. Brukes også på notealbum.

ALLROUND FORLAG
Betegnelse NMFF benytter i kategoriser­ingen av forlagstyper ved avregning av KOPINOR-vederlaget. Disse forlagene har en variert utgivelse – innenfor alle – eller de fleste områder KOPINOR har avtaler med.
-se nisjeforlag

ALTERNATIV MUSIKKFORLEGGER FORENING / AMF
Ny musikkforleggerforening dannet av popforlagene i Norge for å sette press på NMFF som gjennom sine vedtekter ikke tillot disse å bli medlem. AMF ble ned­lagt etter knapt ett år da NMFF endret opptaksvilkårene og inviterte de nye forlagene inn i foreningen.
– Les også: Musikkforlagets historie/Med klubbe og stor protokoll/NMFF 5

AMAZON.COM
(www.amazon.com)
Opprinnelig Cadabra.com, stiftet av Jeff Bezos som i 1994 fikk ideen om å selge bøker online. Selskapet forandret senere navn til amazon.com. – som nå selger alt mulig, også musikkrelaterte produkter. I begynnelsen av april 2008 hadde selska­pet en markedsverdi på ca. 32 milliarder dollar (rundt 160 milliarder kroner).

AMF
– Se alternativ musikkforleggerforening.

ANALOGE INNSPILLINGER
Analog er en kvantitativ variabel som kan endres langs en kontinuerlig (trinnløs) skala. En vinylplate (LP) er analog. Det er også innspillinger på magnetbånd. Etter midten av 1980-tallet ble de fleste inn­spillinger og utgivelser digitale (CD). For å kunne viderebehandle et lydprodukt på Internett må de analoge innspillingene gjennom en prosess hvor de digitaliseres.
– Se digital.

ANDELSHAVER
(www.tono.no)
Rettighetshaver som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst to år, blir automatisk andelshaver dersom vedkommendes gjennomsnittlige avregn­ing for fremføring og lydfesting de siste to avregningsår tilfredsstiller bestemte krav. Kun andelshavere kan ha tillitsverv i TONO. Pr. 31 desember 2009 var det registrert 945 andelshavere i TONO. Les mer om dette i TONOs vedtekter som er gjengitt på deres hjemmesider.

ANDERS BACKER-GRØNDAHL
Direktør av Norsk Musikforlag (1943- 1946) og medlem av styret i NMFF (1944-1945).
– Les også faktasider om NMFF/ Norsk Musikforlag A/S

ANMELDELSESSKJEMA
(www.tono.no )

For at TONO skal vite hvilke verk som skal forvaltes og hva slags fordeling som er avtalt må rettighetshaverne anmelde verket på et eget skjema. Dette kan lastes ned fra TONO sin hjemmeside eller anmeldes elektronisk. Det er forskjellige skjemaer for opphavsmenn og forlag.

Enkelte forlag påtar seg ansvaret for å an­melde på vegne av opphavsmannen, men hvis dette ikke er spesifisert i kontrakten dem imellom har komponister og tekst­forfattere ansvar for å gjøre det selv.

ANTOLOGIAVTALEN
(www.forleggerforeningen.no)
Den Norske Forleggerforeningen har utarbeidet takster som benyttes for lyrikk ved lisensiering. Gjelder ikke musikkforlagene som forvalter og prissetter slik bruk etter egne vurderinger.
– Les også: Hva gjør musikkforlaget?/ Inntektsområder/Trykk lisensiering

ARNE BENDIKSEN
Arne Joachim Bendiksen (1926 – 2009), var komponist/tekstforfatter platepro­dusent og musikkforlegger. Bendiksen debuterte profesjonelt som gitarist i Bergen før han ble kapellmester for Sirkus Arnardo (1951–52) og medlem i gruppen The Monn Keys (1954). Gjen­nombruddet på plate kom med debuten Tømmer-John/Cowboy. Sammen med de øvrige Monn Keys-medlemmene dannet han Egil Monn Iversen A/S, som i 1964 ble omgjort til Arne Bendiksen A/S etter at gruppen ble oppløst. Bendiksen eide også seks musikkforlag under paraplyen Arne Bendiksen Musikkforlag. 1964 deltok Arne Bendiksen for første gang i Melodi Grand Prix, både som opphavs­mann med Wenche Myhres La meg være ung og som utøver av Sigurd Jansen/Egil Hagens vinnermelodi Spiral. Etter hvert ble det fire seire som opphavsmann i den norske finalen – Intet er nytt under solen (Åse Kleveland, 1966, nr. 3 internasjon­alt), den i samtiden så omdiskuterte Oj, Oj, Oj så glad jeg skal bli (Kirsti Sparboe, 1969), Lykken er (Hanne Krogh, 1971) og Å, for et spill (Bendik Singers, 1973). I Rio de Janeiro fikk han 1968 to gullmedaljer i datidens største internasjonale musikkfestival.

I disse årene skrev han også flere hundre sangtekster, noen av dem med mellom­navnet Joachim som pseudonym. Fra 1983 konsentrerte Arne Bendiksen seg hovedsakelig om arbeidet for norske op­phavsmenns rettigheter i NOPA (Norske populærautorer), samtidig som han var stifter av og første formann i artistorgan­isasjonen GRAMART (Grammofonar­tistenes forening) (1989–97) og stifter og daglig leder i Tekstforfatterfondet som årlig gir støtte til et større antall norske sangtekstforfatteres prosjekter. Han var også i mange år styremedlem i TONO og GRAMO.

I 1990-årene overførte Bendiksen til Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana sine masterbånd med over 35 000 norske musikkopptak, det største norske arkivet med innspillinger som har vært utgitt på plate. Arne Bendiksen var gjennom hele sin lange karriere en både populær og kontroversiell figur. Arne Bendiksen fikk Kongens fortjenstmedalje i gull 1997, og mottok en rekke priser, bl.a. Fond for utøvende kunstneres veteranpris 1992, Foreningen Norske Grammofonsels­kapers hederspris 1995, Tekstforfatterfon­dets hederspris 1996, Spellemannprisens “Bransjens Største Spellemann” 1976 og Spellemannprisens hederspris 1995. (Svend Erik Løken Larsen / Store Norske Leksikon )
– Les også: Musikkforlagets Historie/ Landeplagere/Monn-Iversen og Bendiksen

ARNE DAMSGAARD
Arne Damsgaard (1929 – 2008) var disponent i Musikkhusets Forlag i 1972 – 2004 og styremedlem/formann av NMFF i perioden 1974-2008. – Les også faktasider om NMFF / Musikk-Husets Forlag A/S

ARNE HASLERUD
Styremedlem i NMFF i perioden 1983- 2007.
– Les også faktasider om NMFF/Lyche MusikkforlagA/S

ARRANGØR
(www.tono.no)

Musikalsk arrangør som tilrettelegger et verk for musikere som skal fremføre det. Dersom arrangøren bidrar vesentlig til verkets endelige form hender det at komponisten avstår en arrangørandel (inntil 16,7 % ). Andelen kan begrenses til et arrangement laget for en spesiell besetning/innspilling.

Kan også brukes i betydning av konsertarrangør.

ARTIST
Utøvende kunstner.

ARTSPAGES
(www.phonofile.com)
–se Phonofile/Artspages

ARVE SIVALDSEN
Norsk plateprodusent på 1970-1980 tallet.
– se Talent Produksjon

ASCAP
(www.ascap.com) American Society of Composers, Authors and Publishers ( USA ).
Forvaltningselskap for små rettigheter.

ASIGN / ASSIGNED
– se overdra /overlate

AT SOURCE
Avregningsgrunnlag fordelt ved brutto inntekter i inntjeningslandet, før fratrekk som offentlige avgifter, byråkommisjon og provisjoner.

AUDUN TYLDEN
Audun Tylden (1948-2011) er best kjent som platedirektør og plateprodusent, men han var også aktiv musikkforleg­ger med forlaget Norwegian Songs som administreres av Warner/Chappell Music Norway. – Les også faktasider om NMFF/ Warner/Chappell Music A/S

AUTHOR / AUTOR
Opphavsmann. I musikksammenheng – en tekstforfatter/librettist.
– se tekstforfatter.
– Les også: Hva gjør musikkforlaget?/ Inntektsområder/Store Rettigheter

AV PRODUKSJON
Audiovisuell. (lyd og bilde)
– Les også: Hva gjør musikkforlaget?/ Inntektsområder/Synkronisering

AVLEDEDE RETTIGHETER
– se nærliggende rettigheter

AVREGNING / DISTRIBUTION
Oppgjør med utbetaling av tilgodehav­ende.

AVTALELISENS / EXTENDED COL­LECTIVE AGREEMENT / STATUTORY LICENSE
Avtalelisens gir bruker en mulighet til å inngå avtale med en organisasjon om en nærmere angitt bruk, og gjennom dette å få rett til å bruke samtlige åndsverk på en lovlig måte. Det at andre enn organisasjonens medlemmer tvinges inn under avtalens vilkår forsvares med at de vilkår en rettighetshaverorganisasjon finner rimelig for sine medlemmer, også bør kunne være akseptable for andre. I KOPINOR og TONO fins det en rekke slike avtaler, som for eksempel om kopiering i forbindelse med utdanning, og med NRK.

AVTALEPERIODE
Den avgrensede tid en avtale gjelder Normalt forlegges verkene for «Life of Copyright» dvs. for den tid verket er beskyttet iht. Åndsverksloven, selv om denne praksisen er under oppmyking. Administrasjonsavtaler og subforlagsavtaler er så godt som alltid tidsbegrenset.

AYANTS DROIT
Rettighetseier.

 

B-LISTING
Samme som A-listing men med lavere prioritet.
– se A-listing / formatering.

BACKINGTRACK
Orkesterbakgrunn / playback. Innspilling uten sang som benyttes ved opptredener. Karaoke benytter seg bare av backing­tracks. – se karaoke.

BACKLINE
Det som behøves av musikkutstyr i forbindelse med en opptreden, med unntak av personlig instrumenter.

BACKOFFICE / FRONT OFFICE
Backoffice er en betegnelse for den ad­ministrative delen av en virksomhet.

En frontoffice er den publikumsrettede delen i firmaets ansikt utad. Forvaltnings­selskapene benytter seg ofte av disse uttrykkene for å beskrive sin forretningsstruktur.

BAKGRUNNSMUSIKK / BACK­GROUND MUSIC/ LIBRARY MUSIC
(www.tono.no)
Spesialskrevet/innspilt musikk som skal skape stemming eller skjule støy. Brukes vanligvis i offentlige bygninger, forsam­lingslokaler, kjøpesentre, butikker og heiser (hvorav uttrykket «heismusikk»). Kalles også for muzak til tross for at det er et registrert varemerke.
– se muzak

BALLADE
(www.ballade.no)

Nettbasert musikkavis.
– se Norsk Musikkiformasjon/MIC.

BBC
– se British Broadcasting Corporation. (UK)

BE-BOP
En virtuos jazzform, som utviklet seg på 1940-50 tallet. Også kalt «moderne jazz».
Anbefalt lytting: Miles Davies, Charlie Parker og Dizzie Gillespie.

BEARBEIDER / BEARBEIDING / ADAPTOR / ADAPTION
En musikalsk arrangør eller tekstoversetter / bearbeidet verk.
– se arrangør

BERNKONVENSJONEN
«Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk av 9. september 1886», vanligvis forkortet til Bernkonven­sjonen, er en internasjonal konvensjon om opphavsrett, som ble forfattet første gang i Bern i Sveits. Den ble utviklet etter initiativ fra forfatteren Victor Hugo, og ble således influert av «fransk opphavs­rett» (droit d’auteur), som står i en viss kontrast til det anglosaksiske konseptet om «copyright», som kun befattet seg med økonomisk beskyttelse. Pr. oktober 2002 hadde 149 land tiltrådt Bernkon­vensjonen.

BESIFRING / CHORDS
Notasjonsform for harmonier til en melodi. Populært kalt «korder» etter den engelske betegnelsen chords. Spesielt utbredt i populærmusikk. Besifringen (akkordene) på en melodi er intimt knyttet til verket og kan ikke uten videre gjengis, for eksempel sammen med tek­sten, uten tillatelse fra rettighetshaverne.

BESKYTTELSESTID / DURATION OF COPYRIGHT PROTECTION
Hvor lenge verket etter gjeldende lover er beskyttet slik at rettighetshaverne har inntekter av og kontroll på verkets utnyttelse.
-se copyright

BESTILLINGSVERK
Et verk som er bestilt for et spesifikt bruk. Det følger som oftest med betingelser om levering, utnyttelse og forskuddsbetaling.

BIBLIOTEKVEDERLAG
Kompensasjon til rettighetshavere for allmennhetens lån av deres verk gjennom bibliotekene.

BIEM
(www.biem.org)
Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d’Enregistrement et de Repro­duction Mécanique.
Organisasjonen som koordinerer den mekaniske tvangslisensen mellom for­skjellige land. BIEM har kontor i Neuilly-sur-Seine, Frankrike, og representerer 44 byråer i 42 land, hvorav NCB i Norden.

BI-INSTRUMENT
Dersom en musiker spiller flere instru­menter ved fremføring eller innspill­ing skal det betales ekstra for hvert bi-instrument. Takstene varierer.

BILLBOARD MAGAZINE
(www.billboard.com)
Et av verdens ledende musikktidskrifter. (USA)

BIT TORRENT
Et fildelingssystem hvis hovedmål er effektivt å distribuere data til en stor gruppe nedlastere ved å tvinge dem til å bidra i prosessen. Du kan derfor ikke laste ned en bit torrent-fil uten selv å dele med andre, siden deler av filen du selv laster ned blir delt ut til andre allerede før du har rukket å laste ned hele filen. Brukere, eller klienter som det gjerne kalles, som bidrar mye med å laste opp premieres og prioriteres, slik at de får lastet fra flere kilder enn andre.

BLACK BOX
«Ufordelbare midler» som blir avregnet etter spesielle retningslinjer.

BLANKET AGREEMENT / LICENSE
– se tvangslisens.

BLUES
En form for musikk som kjennetegnes av såkalte blåtoner, gjentagende mønstre og den mye brukte tolvtaktersstrukturen. Formen oppsto i afroamerikanske miljøer i det sydlige USA i overgangen fra det 19. til det 20. århundre med utgangspunkt i negro spirituals, arbeidersanger, field hollers, afroamerikansk folkemusikk og rimende, fortellende ballader med en­gelsk og skotsk-irsk opphav. Forbindelsen til afrikansk musikk høres i blåtonene og call and response-mønstrene både i tekst og musikk. Bluesen påvirket senere amerikansk og vestlig populærmusikk, gjennom å gi elementer til jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, hip hop og popmusikk. Bluesmusikk bruker gjerne akkompagnement på gitar; ulike retninger legger ulik vekt på instrumenter som gitar, bassgitar, piano, trommer og munnspill. (Wikipedia)

Typiske norske bluesartister er Reidar Larsen, Knut Reiersrud og Notodden Bluesband.

BLÅMANN MUSIKKFORLAG
(www.blamann.no)
Medlem av NMFF siden 2000.
– Les også faktasider om NMFF/Blåmann Musikkforlag

BLÅSEGRUPPE / BLÅSEREKKE / HORNSECTION / HORNS
Mindre gruppe blåseinstrumenter i et pop-/jazz-/rockeband. Som regel 3-5 musikere.
Typisk sammensetning er: Trompet / Saksofon / Trombone.

BMG
(www.umusicpub.com)
Medlem av NMFF i perioden 2000-2009. Bertelsmann Music Group. BMG Music Publishing ble solgt til Universal Music Group i 2007. Må ikke forveksles med BMG Rights Management.

BMG RIGHTS MANAGEMENT
(www.bmg.com)
En rettighetsforvalter som er et samar­beid mellom det internasjonale media­konsernet Bertelsmann og det globale finansieringsselskapet KKR. Hovedkon­toret i Berlin ble åpnet 1.januar 2009, rett etter at Bertelsmann i 2007 hadde solgt sine musikkrettigheter.

BMI
(www.bmi.com)
Broadcast Music Inc. (USA) Forvaltning­selskap for små rettigheter.

BOKHYLLA.NO
(www.nb.no)
Bokhylla.no skal vise fram et tverrsnitt av den norske litteraturen, ved å gjøre tilgjengelig alle bøker som ble utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tal­let i fulltekst på Internett. Dette skjer gjennom at Nasjonalbiblioteket har en avtale med KOPINOR om godtgjøring for de verkene som ikke er falt i det fri. Tjenesten er gratis for brukeren.

BOLLYWOOD
Fellesbetegnelsen på filmer produsert i Mumbai (tidligere Bombay) i India hvor det årlig produseres over 1000 filmer. Navnet «Bollywood» spiller på kombinasjonen av Hollywood og Bombay.

BONO
(www.bono.no)
Billedkunst Opphavsrett i Norge.

Ideell forvaltningsorganisasjon etablert i 1992 med oppgave å forvalte billed­kunstneres og kunsthåndverkeres opphavsrettigheter. BONO inngår i et verdensomspennende nettverk av forvaltningsorganisasjoner på billedkun­stområdet. Gjennom gjensidighetsavtaler representerer organisasjonen over 50,000 norske og utenlandske kunstnere i Norge.

BONUS PRESSKOPIA
(www.bonuspresskopia.se)
Bild Ord Not Upphovsrättslig Samarbets­organisation. ( Sverige )
Motsvarer KOPINOR i Norge, og forvalter rettigheter i forbindelse med fotokopiering.

BOOKING AGENT / IMPRESSARIO
En agent som mot et vederlag, vanligvis 15 – 20%, skaffer (booker) spilleoppdrag og andre engasjement for en utøver.

BOOKLET
Trykksak vedlagt en grammofonplate med innspillings-informasjon, bilder, tekster, m.m.

BOOTLEG / BOOTLEGGING
En «bootlegger» er opprinnelig en som smugler alkohol gjemt i høye støvler. I musikkindustrien brukes begrepet om en person som gjør skjulte opptak av konserter/øvelser med henblikk på å utgi dette på ulovlig vis uten å betale royalty til medvirkende og rettighetshavere.

BREAK-EVEN
Punktet hvor inntekter tilsvarer utgifter. Forskudd og royaltyutbetalinger blir ofte forhandlet i forhold til et break-even punkt. Beregning av break-even punktet kan være gjenstand for dissens og anbe­fales å være avklart på forhånd.

BREAKERS
Plater som ligger rett under streken på hitlistene, med økende salg og muligheter til å komme inn senere.

BRIC COUNTRIES
Brasil, Russland, India og Kina (China). En forkortelse for fire land som utgjør en økonomisk stormakt utenfor «det gode selskap ».
– Les også: Musikkforlagets Historie /ICMP

BRILL BUILDING
619 Broadway, New York. Legendarisk byg­ning som på 50 og 60 tallet huset hundrevis av komponister, tekstforfattere, managere, plateselskap og musikkforleggere.
– Les også: Musikkforlagets Historie/The Brill Building

BRITISH BROADCASTING CORPO­RATION / BBC
(www.bbc.co.uk)
Den engelske statskanalen. Motsvarighet til NRK.

BRØDRENE HALS
Musikkforlag stiftet i 1847 i Christiania. I 1908 ble firmaet solgt og inngikk i det nyetablerte Norsk Musikforlag A/S.
– Les også: Musikkforlagets Historie/Nodetrykkerie i Christiania
– se Norsk Musikforlag

BULLET
Merke på plater som klatrer raskest på Billboardlisten.

BUSKER
En betegnelse brukt på gatesangere, sirkus-artister og performance kunstnere.

BUY-OUT
Engangsbetaling. Royaltyavregning er ressurskrevende og buy-out benyttes derfor noen ganger istedenfor en løpende avregning. Før en avtale inngås bør man klarere at ingen andre heftelser er til hinder for en slik løsning. Man kan med andre ord ikke lage en buy-out avtale for mekaniske inntekter eller fremføringsvederlag da disse håndteres av TONO/ NCB.

BY:LARM
(www.bylarm.no)
Skandinavias største kongress / showcase-arena for musikkbransjen. I 1998 ble det aller første by:Larm arrangert i Trond­heim som en konferanse for den norske musikkbransje. Ti år senere var de den største musikk-konferansen i Skandinavia og uten tvil et viktig bindeledd mellom norsk og utenlandsk musikkindustri.

For utenlandske delegater gir by:Larm en ypperlig mulighet til å sjekke ut hva som rører seg av norsk og skandi­navisk musikk. by:Larm har som mål å være et vindu for nordisk musikk mot utlandet, og en møteplass for nordisk og utenlandsk musikkbransje.

Konseptet er todelt med en festival og en konferansedel. Administrasjonen er basert i Oslo og håndteres av firmaet Bu­reau Storm med Erlend Mogaard-Larsen som daglig leder. Frem til og med 2006 var by:Larm ambulerende, og avviklet i Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim. I 2008 ble det besluttet at by:Larm skulle holde seg i Oslo frem til og med 2011 før lokaliseringen ville bli tatt opp til ny vurdering. Under et normalt by:Larm avvikles det:

• Over 1800 møter i forbindelse med Speed Meeting
• Rundt 50 foredrag, debatter og workshops
• Rundt 350 konserter

 

CAE / CAE-KODER
(www.tono.no)
Compositeur/ Auteur/ Editeur
En internasjonal betegnelse og hjelpe­middel i forbindelse med dokumentasjon og identifikasjon av rettighetshavere brukt av TONOselskapene.
C = komponist, A = tekstforfatter, CA = komponist/ tekstforfatter,
AR =musikkarrangør/bearbeider, SA = oversetter/ subtekstforfatter. Kodene E og SE er forbeholdt musikkforlag og subforlag. Den nye betegnelsen er IPI (Interested Party Information).

CANTANDO MUSIKKFORLAG A/S
(www.musikkforlaget.no)
Medlem av NMFF siden 1994. Stavan­gerbasert musikkforlag med spesiell kompetanse på kirkemusikk.
– Les også faktasider om NMFF /Cantando Musikkforlag A/S

CANTUS
(www.nopa.no)
Stiftelsen Cantus sitt formål er å skaffe komponister innenfor det området NOPA dekker, som ifølge stiftelsens vedtekter er «komponister som bor eller har sitt virke i Norge og som enten er registrert som medlem i TONO NOPA-gruppe eller fyller vilkårene for å bli medlem», et sted hvor de kan bedrive sin kompositoriske virksomhet utenfor sin faste bopel. Stiftelsen eier en leilighet i Berlin som kan leies for kr. 500,- pr. person pr. uke i 1-2 uker.

CARL M. IVERSEN AS
Medlem av NMFF fra 1937 til midten av 1970-tallet. Musikkhandel og musikkforlag med forretning i Oslo. Nedlagt på 1970-tallet. Musikkforlaget ble solgt til Arne Bendiksen A/S.
– Les også faktasider om NMFF

CARL WARMUTH MUSIKKFORLAG
Musikkforlag dannet i 1843 i Christiania. I 1908 inngikk firmaet i det nyetablerte Norsk Musikforlag A/S. – Les også Musikkforlagets Historie/Nodetrykkerie i Christiania/Norsk Musikforlag
– Les også faktasider om NMFF/Norsk Musikforlag
– se Norsk Musikforlag

CARTRIDGE
– se 8-track kassetter / 8-sporskassetter / cartridge

CATO STRØM
(www.tono.no)
Administrerende direktør i TONO (pr. 2010).
– Les også Musikkforlagets historie/Med klubbe og stor protokoll/TONO/NCB
– se TONO

CC
– se Creative Commons.

CCC
– se Copyright Clearance Center

CD
Compact Disc.

CD-DA
Compact Disc Digital Audio

CD+G
Compact Disc + Graphics

CD-I
Compact Disc – Interactive

CD-R
Compact Disc-Recordable

CD-ROM
Compact Disc-Read Only Memory

CD-ROM/XA
Compact Disc – Read Only Memory Extended Architecture

CD-S
Compact Disc-Single

CD-V
Compact Disc-Video

CENTRAL EUROPEAN LICENSING / CEL
(www.ncb.dk)
NCB-avtale frem til 2005 om mekanisk lisensiering for hele Europa gjennom ett selskap.

CHARTS
– se hitlister.

CIAM
International Council of Authors and Composers of Music

CIEM
– se International Confederation of Music Publishers

CISAC
(www.cisac.org)
Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs.
Paraplyorganisasjon for internasjonale forvaltningsselskap stiftet i 1926. I alt 229 organisasjoner i 121 land er tilsluttet pr. august 2010.

Musikk genererte på verdensbasis i 2008 nærmere 60 milliarder kroner i royaltyomsetning. En stor andel av disse pengene ble forvaltet av CISACs 225 medlemmer fordelt på 118 land, deriblant TONO i Norge som bokførte kr. 321 527 398 samme år.

CLA
Central Licensing Agreement.
– se Central European Licensing

CLARA
(www.clara.no)
En nettbasert informasjonssentral for opphavsrett og klarering av rettigheter. Clara viser vei og forteller hvem du kan kontakte når du skal bruke opphavsrettslig beskyttet materiale. Bak Clara står: BONO, KOPINOR, LINO, NORWACO, TONO, FONO, GRAMO.

CLUB 7
Club 7 (uttales klubb-sju ) var en kulturell klubb i Oslo som hadde virksomhet fra 1963 til 1985. Club 7 ble et samlingsted for den radikale motkulturen slik den kom til uttrykk i Norge, med aktiviteter særlig innen teater, poesi, jazzmusikk og visesang.
(Wikipedia)

COD
Country of destination.

COLLECTING SOCIETIES
Forvaltningsselskap / vederlagsbyrå. (TONO / NCB / ASCAP, m.fl.)

COMMERCIAL
– se reklame.

COMMISION
En prosentvis andel av inntekter, for eksempel til en agent eller manager.

COMPILATION
– se samleplate.

COMPOSITE WORK
– se sammensatte verk

COMPULSORY LICENCE
– se tvangslisens

CONSERT BAND
– se korps

CONTAINER ALLOWANCE
Gir et plateselskap rett til å trekke en til­leggsprosent (normalt 6,5 %) før utbetal­ing av royalty. Det skal dekke kostnadene i forbindelse med omslag m.m. I noen tilfeller gjelder trekket også mekaniske inntekter.

CONTENT PROVIDER
– se innholdsleverandør

CONTRACT YEAR
Tidsperioden et år fra datoen en kontrakt er undertegnet.

CONTROLLED COMPOSITION
En spesiell klausul i platekontrakt er (USA / CANADA) som begrenser hvor mye mekanisk vederlag en opphavs­mann får. Avtalen innebærer at selskapet lisensierer melodien for et lavere vederlag (vanligvis 75% ) enn det som er stip­ulert av forvaltningsbyråene. En svært upopulær klausul blant opphavsmenn, som medfører at artisten må betale mellomlegget og subsidiere sine egne utgivelser dersom han ikke har skrevet alt selv. Da må han/hun akseptere å tjene mindre på utgivelsene. Dette er et punkt i kontrakten som det kan forhandles om, og selskapets salgsmål for det aktuelle prosjektet er avgjørende for hvor sterkt artisten/opphavsmannen står.

CO-PUBLISHING
Samarbeid mellom flere musikkforlag om de samme rettighetene. Oppstår for eksempel der hvor opphavsmennene har generalkontrakt med forskjellige forlag, eller hvor en opphavsmann har et eget forlag.

COPYRIGHT ©
The right to copy = opphavsrett.
Et tidsbegrenset monopol på utnyttelse av et verks økonomiske potensial. Bernkonvensjonen, om vern av litterære og kunstneriske verk, har siden dan­nelsen i 1886 hadde vært veileder i Eu­ropa ved å skape en union for et ensartet vern av opphavsmenns rettigheter. Det er p.t. 160 land som tilhører dette fellesska­pet, men den dag i dag er det vesentlige forskjeller i for eksempel amerikansk og europeisk tolkning og praksis. Man er likevel enige om den grunnleggende oppfatning om at en opphavsmann kan påberope seg copyright til et nyskapt verk i det øyeblikk det er «fixed in any tangible medium of expression» – nedskrevet eller innspilt i en konkret form; på noter, tape, på datamaskin eller annet medium hvor den kan reproduseres.

Copyright © er et av de mange uttrykk som er dekket under paraplybegrepet immaterielle rettigheter. Det er derfor nødvendig å kjenne til de grunnleggende prinsipp i Åndsverksloven for å forstå mekanismene i den økonomiske forvalt­ningen av et musikkverk, og gjennom Bernkonvensjonen er man sikret at hvert medlemsland skal gi opphavsmennene fra de andre landene like god beskyttelse som sine egne. Copyright / Opphavsrett er den tidsbegrensede enerett skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunst­nerisk verk har til å råde over verket ved å fremstille eksemplarer av det og gjøre verket tilgjengelig for allmennheten, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven). I de fleste land gjelder dette for 70 år etter opphavsmannens død. Denne retten er et sett av eksklusive rettigheter som opphavsmannen kan utøve selv, eller overdra til en administrator – et musikkforlag. Forenklet kan man si at det er fire rettigheter man råder over:

1. Retten til å reprodusere verket ved inn-spilling av fonogram eller noter.
2. Retten til å mangfoldiggjøre og videre selge kopier av verket.
3. Retten til å bearbeide og skape avledede verk (andre versjoner).
4. Retten til å fremføre verket offentlig.

Musikk
En musikkforlagsavtale er vesentlig annerledes enn for eksempel en bokfor­lagsavtale, da musikkforlaget i tillegg til å overta ansvaret for den kommersielle utnyttelsen av verket også tiltrer som rettighetshaver i verket. Men det er opphavsmennene som eier verket 100% – også inntektene– såfremt de ikke frivillig inngår en avtale med et musikkforlag om en økonomisk forvaltning. Er det flere opphavsmenn på et verk, råder de bare over sin egen andel. Det kan derfor være opphavsmenn som ikke har forlagt og andre forlag på samme verk

(split-copyright). Alle parter (opphavs­menn og forlag) må registrere fordelingen hos TONO. Opplysninger om dette og et elektronisk skjema fins på (www.tono.no)

Copyright i USA
Etter frigjøringen i 1776 var USA rask til å sikre sin opphavsrett. Flere nye lover kom fortløpende og i 1790 ble den første boken som var beskyttet av «The United States Copyright Act » utgitt – The Philadelphia Spelling Book av John Berry. I 1891 innførte de den første loven som tillot å etablere copyright relasjoner med utenlandske forlag og i 1987 ble det åpnet en Copyright office som en avdeling av The Library of Congress. I 1889 sluttet USA seg til Bernkonvensjonen og i 1914 ble ASCAP (The American Assosiation of Composers, Authors and Publishers) stiftet og 26 år senere ble BMI (Broadcast Music Incorperated) etablert. USA hadde nå to «TONO-selskap» som konkurrerte med hverandre.
– se Bernkonvensjonen.

COPYRIGHT CLEARANCE CENTER / CCC
(www.copyright.com)
Amerikansk motsvarighet til KOPINOR i Norge. Forvalter rettigheter i forbindelse med fotokopiering.

COPYRIGHT CONTROL
– se manus

COPYRIGHTFORLAG
Betegnelse på forlag som baserer sin virk­somhet på mekaniske og fremføringsinntekter.
– se musikkforlegger / musikkforlag
– Les også: Hva gjør musikkforlaget?/ Inntektsområder

COPYRIGHT INFRINGMENT
Krenking av copyrighten.

COPYRIGHT OPPLYSNING / NOTICE
Kreditering. En informasjon som stad­fester at en rettighetshaver eier verket. Skal stå synlig i forbindelse med tittelen på verket og inneholde ordet «copyright» eller copyright merket ©, året verket ble publisert første gang, og navnet på ret­tighetshaverne. Eksempel: WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
Tekst og musikk: John Lennon/ Paul McCartney
© 1967. Northern Songs All rights reserved. International Copyright secured. Trykt med tillatelse av Wilhelm Hansen A/S, København
TIR N’A NOIR
Tekst: Kolbein Falkeid
Musikk: Øyvind Staveland
Copyright © 1993 Majorforlaget, Oslo

COPYSWEDE
(www.copyswede.se)
Svensk motsvarighet til NORWACO i Norge som lisensierer sendinger på det svenske TV-kabelnettet, kassettkopiering, videresendinger av svenske kanaler i utlandet m.m.
– se NORWACO

COUNTERFEIT
Forfalskning.

COUNTRY & WESTERN / C&W
Musikkgenre som oppstod tidlig på 1900-tallet og opprinnelig karakteriserte amerikansk «cowboy» musikk. I dag har det en bredere betydning og er typisk representert gjennom artister som Hank Williams, Willie Nelson, Johnny Cash og Dolly Parton. I Norge er dette en populær musikkform som ble lansert på 1950-tal­let av bl. a. Arne Bendiksen. Ottar «Big Hand» Johansen, Bjøro Håland, Hellbil­lies og Claudia Scott er utøvere i forskjel­lige stilarter av C&W, eller «køntri» som det populært kalles.

COUPLING RIGHTS
En klausul i en platekontrakt som gir sel­skapet rett til å inkludere tidligere utgitte innspillinger på samleplater mot et pro-rata oppgjør, uten å innhente artistens tillatelse i hvert tilfelle.

COVER / COVERVERSJON / COVER­INNSPILLING / COVERVERSION
En nyinnspilling av en melodi med en annen artist. Opprinnelig ment som en kopiversjon, men etter hvert er det blitt betegnelsen for alle innspillinger etter originalutgivelsen.
Cover kan også bety omslag/innpakning på et fonogram.
– Les også: Hva gjør musikkforlaget?/ Inntektsområder/Cover

COVERCHARGE
Inngangsbillett på musikklubber og restauranter.

CO-WRITER
Medskribent.

CREATIVE COMMONS / CC
(www.creativecommons.no)
En ideell organisasjon, etablert i 2001, som jobber for å øke antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på. Organisasjonens hoved­virke har vært utarbeidelsen av en rekke lisenser som opphavsmenn kan bruke fritt på sine verk, og hvor rettighetshaveren har muligheten for å si fra seg enkelte av de beskyttelsene åndsverksloven gir under bestemte vilkår.

Åndsverkshavere kan velge mellom fire kriterier når de setter sammen en CC-lisens:

– Om en skal krediteres,
– Om verket kan brukes i kommersielle sammenhenger,
– Om verket kan forandres og bygges videre på,
– Om man ved endring må gi det ut det nye verket under samme lisens.

I april 2008 ble den norske versjonen av Creative Commons (CC) ferdig, og Norge ble land nr. 53 som sluttet seg til dette verdensomspennende nettet som utfordrer den tradisjonelle forvaltningsmodellen av rettigheter. Gisle Hannemyr er prosjektleder i CC Norge. CC skal kunne dekke alle behov for copyrightforvaltning, men konseptet er et barn av vår tid og primært et verktøy for å møte de utfordringer kreert av Inter­nett. Det største hinder i videreutviklin­gen er å finne fellesnevnerne i lovverket til alle deltagerland slik at man ikke kren­ker lokale bestemmelser. De teknologiske problemene de møtte i begynnelsen har blitt løst av teknologien selv.

En copyright er et «limited duration monopoly» – en tidsbegrenset enerett.

CC hevder at den kurs de har staket ut er den eneste logiske vei å gå i jakten på en ideell modell for fremtidig copyright­forvaltning. En universell tilnærming og bruk av frivillige og unike avtaler for hvert verk vil, ifølge dem, «– gjenvinne respekten for rettighethavernes eierskap av et åndsverk». Flere TONO-selskap har lansert prøve­prosjekt som tillater medlemmer å inngå ikke-kommersielle CC avtaler for deres verk. Dette krever at musikkindustrien må akseptere at det ikke nødvendigvis bare er de store selskapene som er legi­time leverandører av innhold. Innhold kommer nå fra mange produsenter, og selv om det er en trussel for den etablerte infrastrukturen er det ikke en trussel for kvaliteten av innholdet som også har blitt adskillig mer variert. Faktum er at det aldri har blitt laget så mange nye verk og selv om de kjente omsetningsområdene er i ferd med å forsvinne – skaper nytt innhold nye forretningsmuligheter. Spørsmålet alle innholdsleverandører– hvor musikkforleggere står i første rad– bør stille seg er om CC er en løsning på problemet, eller selv et nytt problem.

– Les også: Musikkforlagets Historie/The Soundtrack of our Lives

CRM
Collection Rights Management
Opphavsrettsorganisasjoner som TONO og NCB m.fl.

CROSSBORDER LICENSING
Muligheten for rettighetshavere å lisen­siere verk med det forvaltningsselskap de ønsker uten hensyn til det land man er aktiv i. Ved å fjerne alle gjensidighetsavtaler vil man åpne for fri konkur­ranse og fordeler for rettighetshaverne. Det er først og fremst den universale formidlingen av musikk digitalt som er bakgrunnen til at man har opprettet slike ordninger.

CROSS-COLLATERALISATION
Underskudd fra en plateutgivelse over­føres til neste plate.

CROSSOVER
Plater som går inn på listene til 2 klasser. (F.eks. Jazz og Pop).
En crossover artist er en utøver som uttrykker seg i varierende stilarter og er vanskelig å genrebestemme.

CUE SHEETS
Informasjon om en films musikkinnhold.
Grunnlaget for registrering av musikk i en film eller TV program.
– Les også: Hva gjør musikkforlaget?/ Inntektsområder/Synkronisering
– se tittel

CUT-OFF PERIODS
En avkortning på avregningsperioden, for eksempel ved at en avregning gjeldene for siste halvår ikke inkluderer inntekter for november/desember. Disse månedene vil selvfølgelig bli utbetalt i avregningen for første halvår neste år (men da vil mai/ juni bli overført til neste gang … osv.)

 

DAG KROGSVOLD
– Les faktasider om NMFF/Voices Music Publishing A/S/Voices of Wonder

DANSK MUSIKKFORLEGGER­FORENING / DMF
(www.dmff.dk)
Paraplyorganisasjon for de danske musikkforlagene. Norsk parallell er NMFF.

DANSKE POPULÆRAUTORER (DPA)
Organisasjon for finske populærkom­ponister. Søsterorganisasjon til Nopa.
– se NOPA

DAT
Digital Audio Tape

DAWORKS MUSIC PUBLISHING
(www.daworks.no)
Medlem av NMFF siden 2010.
Etablert i 2008. Forlaget har et co-pub­lishingsamarbeid med Warner/Chappell Music Publishing.
– Les også faktasider om NMFF/daWorks Music Publishing

DEMO
Demonstrasjon. En enkel innspilling for å presentere et verk eller en artist.

DEMOSESSION
En innspilling av demos. Popmusikk skapes ofte i et lydstudio, hvor en eller flere musikere (f. eks. et band) lager enkle låtskisser og ideer. Demoinnspillinger er en slags kladd som bare unntaksvis blir utgitt. I en forlagskontrakt kan kostnader til demosessions være et forhandlings­punkt. Noen musikkforlag har egne små demostudioer som de stiller til rådighet for sine opphavsmenn.

DENMARK STREET
Gate i London hvor mange musikkforlag hadde kontorer og noteutsalg.
– se Tin Pan Alley

DEN NORSKE BOKHANDLER­FORENING
(www.bokhandlerforeningen.no)
En norsk interesseforening for bokhandlere som ble stiftet 10. januar 1851. Foreningen har som mål å ivareta og fremme bokhandlernes interesser, og arbeide for å styrke litteraturens og bokens plass i samfunnet.

DEN NORSKE FORLEGGERFORENING
(www.forleggerforeningen.no)
En bransjeorganisasjon for forlag som representerer en vesentlig del av bokomsetningen i Norge. Foreningen tar hånd om fellestiltak og service over­for medlemsforlagene og har en bred kontaktflate overfor myndigheter, organisasjoner og presse i inn- og utland.

DERIVATIVE WORKS
– se nærliggende rettigheter.

DIGITAL / DIGITALISERE
Informasjon hvor alle opplysningene (data) er lagret som tall. Hvordan dette gjøres bestemmes av konvensjoner som bedrifter og standardiseringsorganisasjoner er blitt enige om. Eksempler på slik standardisert informasjon er tekst, lyd og bilder som skal lagres eller bear­beides på datamaskiner. – se analog

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT /DRM
DRM (Digital rettighetsadministrasjon) er en samlebetegnelse for ulike digitale teknologier som har som mål å administrere rettighetene til opphavsrettsbeskyttet informasjon.

DIRIGENT
En orkesterleder. En person som dels leder et orkester/kor under oppførelser, og står for innstudering under prøver. Orkesterlederen har en viktig rolle i forhold til de valgene som tas rent kunstnerisk: tempo, intonering og så videre. Særlig i klassisk europeisk komposisjonsmusikk regnes orkesterlederen (dirigenten) for en selvstendig musiker på linje med solistene.

DISKOGRAFI
Oversikt over plateutgivelsene (tittel, utgivelsesår, format m.m.) til en artist.

DMFF
(www.dmff.dk)
– se Dansk Musikforleggerforening

DOMAINE PUBLIC / DP / PUBLIC DOMAIN/ PD / MANUS / TRAD. ARR.
Fransk uttrykk for «allmenn eiendom». Tradisjonelt verk som er falt i det fri (ikke lenger beskyttet av Åndsverksloven) og som derfor ikke utløser vederlag ved utnyttelse. Det vil si at sistlevende opphavsmann har vært død i 70 år. Typisk for slike verk er folkemusikk, eldre kirkemusikk og klassiske komposisjoner. Ved bearbeiding av et trad.- verk (musikalsk arrangement / ny tekst) vil man kunne påberope seg en andel i verket og motta vederlag gjennom TONO for fremføring og mekanisering. TONOs fordelingsplan §11 og §12 omhandler hva som kreves for at en bearbeidelse skal få verkshøyde. Det står blant annet at:

«En bearbeidelse godkjennes som andelsberettiget når den innebærer en endring av originalverket som i vesentlig grad inneholder nykomponert materiale, dog uten at originalverkets identitet går tapt. Endring av originalverkets form, harmonisering og/eller instrumentering o.l. godtas som bearbeidelse bare hvis endringen innebærer en innsats av særlig nyskapende art.» På plater og noter bør det opplyses om at denne versjonen er «Trad. Arr.» (Tradisjonell musikk i arrangement) – etterfulgt av bearbeiders navn. Hele fordelingsplanen kan leses på www.tono.no

DOWNLOADS
Nedlastinger

DPA
– se Danske Populærautorer

DRM
se Digital Rights Management

DROIT MORAL
– se ideelle rettigheter

DROIT VOISINS
– se Nærliggende Rettigheter

DSP
Digital Service Provider

DUBBE / DUB /OVERDUB
– å erstatte en original tale med en synkronisert oversatt dialog i en film, ved hjelp av skuespillere/sangere.
– å overføre innspilt musikk til et nytt format (for eksempel fra analog til digital).
– å legge nye stemmer eller instrumenter på en orkesterbakgrunn.

DUTY TO PROMOTE
– se forvaltningsplikt

 

EASY-LISTENING
Underholdningsmusikk. Amerikansk uttrykk fra 1960-tallet som beskriver en lettfattelig, velklingende og lite kontroversiell musikkform som appellerer til et voksent publikum. Kalles gjerne «Middle of the road » (MOR music). Det er et radio-format mer enn en musikkgenre, og kan være alt fra mainstream jazz til «pene» rockelåter.

EAÜ
Tonos søsterselskap i Estland.
Mekaniske rettigheter forvaltes av NCB.

E-BOK / E-BOOK
En elektronisk bok er et digitalt medium som tilsvarer en vanlig trykt bok. Den kan leses på en PCw, PDA, mobiltelefon eller på et lesebrett.

EDITION
Betegnelse for et musikkforlag.
– se music.

EDITIO NORVEGICA
Selskapet Editio Norvegica AS, der MIC var eneeier, ble oppløst i 2006.
– Les også: Musikkforlagets Historie/NMFF 4/ Editio Norvegica

EDVARD HAGERUP GRIEG
(1843 – 1907) En norsk nasjonalromantisk komponist, født i Bergen. Norges mest kjente komponist som spilles den dag i dag over hele verden. Mye av Griegs musikk er forlagt i utlandet.
– Les også: Musikkforlagets Historie/Europa

EFFDOK
EFFektiv DOKumentasjon. Registreringsmetode benyttet av forvaltningsselskapene.

EFEMÆRE RETTIGHETER
En rett som gir et kringkastingsselskap anledning til å ta opp program for senere sending iht. Åndsverkslovens §31. Dersom et kringkastingsselskap skal bruke åndsverk og kunstneriske prestasjoner i sending, skjer dette praktisk ved at det foretas et midlertidig opptak. Dette kalles efemære/flyktige opptak. Åndsverksloven inneholder en egen bestemmelse som gir rett til å foreta slike opptak, når kringkastingsforetak ellers har rett til å bruke innholdet i sine sendinger. Efemære opptak må gjøres med kringkastingsselskapets eget utstyr, og opptakene kan bare brukes i egne sendinger.

EFF / EFN
– se Elektronisk Forpost Norge

EGIL MONN IVERSEN
Komponist, dirigent, produsent, forlegger. Innflytelsesrik musikkkpersonlighet i Norge. Gikk under navnet «Gudfaren». I sin storhetstid eide han, i flg. Wikipedia, 25% av det private norske kultur og underholdningsmarkedet. Stiftet sanggruppen Monn-Keys på 1950-tallet og sammen med dem dannet han grammofonselskapet og musikkforlaget Egil Monn-Iversen A/S som ble forløperen til Arne Bendiksen A/S
– Les også: Musikkforlagets Historie/ Landeplagere/Monn-Iversen og Bendiksen

EINAR KALAND MUSIKKFORLAG
Medlem av NMFF fra 1936 til midten av 1950-tallet. Bergensbasert forlag som var med å stifte NMFF i 1936. Daglig leder Kåre Kaland var med i foreningens styre det første året, men ble erstattet av Oscar Frogh da det på grunn av lang reise viste seg å være vanskelig for Kaland å komme regelmessig. Antas slettet fra NMFF medlemslister på 1950-tallet grunnet manglende aktivitet.

EKSEMPLAR
Enhver varig eller midlertidig fiksering av verket, uavhengig av på hvilken måte eller hvilken form dette skjer.

EKSEMPLARFREMSTILLING
Å lage kopier eller andre former for nye eksemplarer av et åndsverk eller en kunstnerisk prestasjon. Begrepet omfatter enhver varig eller midlertidig fiksering av verket, eller deler av det. Eksemplarfremstilling er en av de grunnleggende rettighetene i Åndsverksloven og krever derfor som hovedregel avtale med rettighetshaveren. Enerett til eksemplarfremstilling har man også for kunstneriske prestasjoner og produksjoner, men retten har i disse sammenhenger et noe mer begrenset innhold.

EKSKLUSIV
– se enerett.

EKSPORT
Salg til utlandet. Ved eksport av plater, noter m.m. er det nødvendig å presisere hvilket lands royalty som legges til grunnlag for avregninger. Opprinnelseslandet – eller salgslandet.

ELEKTRONISK FORPOST NORGE / EFN
En elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet. EFN kan sees på som et norsk motstykke til den amerikanske Electronic Frontier Foundation (EFF).
– Les også: Musikkforlagets Historie/The Soundtrack of our Lives

ELEKTRONISK RETTIGHETS INFORMASJON
Informasjon som legges inn i digitale verkseksemplar for å identifisere åndsverket, og gi opplysninger om tillatte bruksmåter av verket. Dette er av stor verdi i forbindelse med standardiserte systemer for digital rettighetsforvaltning og klarering. Åndsverkloven inneholder forbud mot, uten samtykke fra rettighetshaver, å fjerne eller endre elektronisk rettighetsinformasjon, samt å gjøre et vernet verk hvor elektronisk rettighetsinformasjon er endret eller fjernet, tilgjengelig for allmennheten.

ELVIS
Organisasjon for finske populærkomponister. Søsterorganisasjon til NOPA.

EMI MUSIC PUBLISHING NORWAY A/S
(www.emimusicpub.com)
Medlem av NMFF i perioden 2000-2009. EMI Music Publishing er et av verdens største musikkforlag med over en million titler i katalogen. Forretningsadressen er i Karl Johans Gate 12 J, 0154 Oslo. De norske rettighetene administreres fra Sverige. De eier flere norske musikkforlag og blant opphavsmennene deres er Kurt Nilsen, Maria Mena, David Eriksen og Christian Ingebrigtsen.

ENERETT / EXCLUSIVE RIGHTS
Fellesbetegnelse for de eksklusive økonomiske rettigheter Åndsverkloven gir den som skaper et åndsverk. Loven gir opphavsmannen enerett til «å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten», og dermed også enerett til å gi samtykke til slik anvendelse. Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten «når det fremføres utenfor det private området » (§2). Eneretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår. Det er forvaltning av denne retten som overdras til musikkforlaget av en opphavsmann i en forlagskontrakt.
Det finnes noen unntak fra eneretten: Tvangslisens, avtalelisens og fri bruk.

EP / EXTENDED PLAY
Plate med lengre spilletid enn en single, men ikke så mye som et album, dvs. maksimum 4 spor eller 25 minutter.
– se vinylplate

ESTER FAGELUND
Styremedlem i perioden 1945-1954. Representerte Norsk Notestikk &Forlag A/S.
– Les også faktasider om NMFF/Norsk Notestikk og Forlag A/S

EUROVISION SONG CONTEST/ESC
– Les: Musikkforlagets Historie/Melodi Grand Prix
– se Melodi Grand Prix

EVERGREEN / STANDARD MELODI
En «eviggrønn » melodi. Brukes helst i sammenheng om klassiske jazz- og slagermelodier, men også om popmelodier og viser. Det er melodier som «alle» kan, og som er fast repertoar for de fleste musikere, for eksempel «Oh when the Saints», «Tea for two», og «My Way».

EXCLUSIVE RIGHT
– se enerett

EXPLOITATION
Positiv utnyttelse av et verk.

EXTENDED COLLECTIVE AGREEMENT
– se avtalelisens

 

FACEBOOK
(www.facebook.com)
Et sosialt nettverk, der brukeren kommuniserer ved at en profil blir opprettet. Nettsamfunnet hadde i 2009 mer enn 600 millioner aktive brukere på verdensbasis, og ca. 1 500 000 norske brukere.

FAIR USE / FAIR DEALINGS
Et prinsipp i amerikansk lovgivning om opphavsrett. Fair use betyr at selv om noe er opphavsrettslig beskyttet, kan det likevel i bestemte situasjoner brukes uten tillatelse fra innehaveren av opphavsretten. Fair use-prinsippet omfatter spesielt bruk i forbindelse med omtale eller kritikk av verkene…« for purposes such as critisism, comment, news reporting, teaching, … scholarship or research …» I musikkbransjen støter man også på begrepet i forbindelse med parodier. I nordisk rett eksisterer det ikke noe rettsprinsipp som tilsvarer fair use. Mange bruksområder av opphavsrettbeskyttet materiale som i Storbritannia/USA tolkes som fair use vil imidlertid også være lovlig i nordisk rett, fordi åndsverkslovgivningen har bestemmelser som avgrenser skaperen av verkets enerett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten. Eksempler på dette er sitatretten, retten til privatkopiering, utlån av verk fra bibliotek o.l.
– se privat bruk

FAKE BOOKS
Notebøker med mange melodier enkelt gjengitt med tekster, noter og akkorder. Spesielt jazzmusikere benytter seg av disse for å kunne memorere sangene. Opprinnelig var bøkene ulovlige og ble håndskrevet av musikerne selv, og kopiert av venner og kollegaer uten at rettigheter ble klarert eller betalt. De var ofte slurvete skrevet med mange feil og selvlagde harmoniseringer. Bøker som «The Real Book» utgitt av Berklee College of Music på midten av 70-tallet ble kopiert og solgt i store opplag og var alt en improviserende musiker behøvde for å spille melodiene. Med enkle noter og akkorder kunne de «fake-it» (jukse) – hvorav opprinnelsen til navnet. Etter hvert begynte forlagene selv å utgi slike melodisamlinger med godkjent repertoar.

FAQ
Forkortelse for «Frequently asked questions». (Det kan av og til stå for «Frequently answered questions»). Hensikten er å tjene som en snarvei, for de som søker opplysninger på nettet.

FAROJOURNALEN
(www.farojournalen.no )
Et ukentlig norsk bransjeblad for musikk, video og spill.

FELLESVERK
Verk skapt i intimt samarbeid mellom flere opphavsmenn. Dette innebærer blant annet at alle som har skapt verket må gi tillatelse for at andre kan utnytte verket, for eksempel i trykt form eller film/reklame. Beskyttelsestiden bestemmes i forhold til lengstlevende opphavsmann. Det motsatte av intimt samarbeid er hvis en komponist bruker en eksisterende tekst eller en tekstforfatter skriver tekst på en eksisterende melodi. Da kalles det for et sammensatt verk, og det må det innhentes tillatelse fra de andre rettighetshaverne. Denne melodien/teksten vil bli betraktet som non-eksklusiv, og nye opphavsmenn kan ikke forhindre at andre gjør det samme.

FILHARMONISK SELSKAPS ORKESTER
– se oslo-filharmonien

FILMVERK / CINEMATOGRAPHIC WORK
Musikk skrevet spesielt for film.

FINALE
(www.finalemusic.com)
Finale (makemusic inc. USA) er også navnet på verdens mest benyttede dataprogram for tegning av noter. Det også betegnelsen for avslutningen av et større musikkverk.

FINN H. STRØM
Styremedlem av NMFF i perioden 1940-1944.

FINSKA MUSIKFÖRLÄGGARFÖRENINGEN/ FMFF
(www.musiikkikustantajat.fi)
Paraplyorganisasjon for de finske musikkforlagene. Finsk motstykke til NMFF.

FLOWER POWER
Et uttrykk skapt av den amerikanske poeten Allen Ginsberg og brukt av hippiene, som også kunne bli omtalt som «blomsterbarn». Den store hippiesommeren var i 1967, da alt eksploderte i blomster, farger, antiautoritære holdninger og pasifistiske bevegelser, og The Beatles utga LPen «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Bevegelsens musikalske uttrykk var dels visesang, dels psykedelisk musikk. Blomsterspråket var en reaksjon på den dominante, politiske maktsemantikken, slik tanken blant annet ble formulert i tidens populære sanger, som «Where Have All the Flowers Gone?», «If You’re Going to San Francisco (With Some Flowers in Your Hair)». (Wikipedia)
– Les også: Musikkforlagets Historie/Blowing in the Wind

FNJ
Foreningen Norske Jazzmusikere

FOLKEMUSIKK
Betegnelse for tradisjonell musikk hvor opphavsmannen ofte er ukjent. Folkemusikk kan bearbeides og oppnå verkshøyde gjennom nye arrangementer og tekster.
– se Domaine Public

FOLKROCK
En musikalsk genre som oppsto på slutten av 1960-tallet i møtet mellom folkemusikk, nyere visesang og rock. Begrepet ble brukt til å beskrive musikkstilen som oppsto da akustiske visesangere og folkemusikere begynte å bruke elektriske instrumenter og slagverk. I USA regnes Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Joan Baez og The Byrds som forløpere til genren.

FOLIO
Notealbum.

FOND FOR LYD OG BILDE
(www.fondforlydogbilde.no)
Opprinnelig kjent som kassettavgiftsfondet. Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra fonogrammer og videogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde.

Fondets midler skal nyttes til beste for norske rettighethavere og utøvende kunstnere som bor og hovedsaklig har sitt virke i Norge, og gis til støtte til produksjon og formidling av fonogrammer (CDer, grammofonplater og lydkassetter) og videogrammer (Dvd-er, videokassetter og videoplater) innspilt i Norge fortrinnsvis med utøvende kunstner som nevnt ovenfor og/eller produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket. Fondet bevilget kr. 7,2 millioner til 116 plateprosjekter i 2009, mens tilsvarende tall for 2008 var kr. 6,9 millioner til 109 prosjekter. For 2010 fikk Fond for lyd og bilde 28,7 millioner.

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE/ FUND FOR PERFORMING ARTISTS
(www.ffuk.no)
Fondet gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge. Avgift skal betales av dem som offentlig fremfører lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner som ikke er vernet etter åndsverkloven. Avgiften oppkreves av Gramo og fordeles av Fond for utøvende kunstnere. Fondet ledes av et styre oppnevnt av Kulturdepartementet. Stortinget vedtok i 1956 en lov om bruk av opptak av utøvende kunstneres prestasjoner, hvilket den gangen ville si bruk av plater eller båndopptak. Loven fastsatte at den som bruker opptak offentlig skulle betale en avgift for dette. Til forskjell fra den rene vederlagstanken, hvor den som har spilt inn opptaket får vederlag for hver gang opptaket blir framført offentlig, gikk man i «fondsloven » inn for en solidarisk og kulturpolitisk løsning, som skulle gi alle profesjonelle, norske utøvere adgang til å søke støtte fra Fondet. Året etter ble Fond for utøvende kunstnere opprettet. Senere har loven blitt endret noe, senest sommeren 2000, da retten til vederlag ved offentlig framføring av opptak ble innført, og gjeninnføring av avgift til Fondet for bruk av ikke-vernede opptak i kringkasting ble vedtatt. I 2009 bevilget FFUK produksjonstøtte til 307 produksjoner for til sammen kr. 11,5 millioner. Til sammen ble det bevilget til ulike formål kr. 39,5 millioner.
– se Gramo

FONDSLOVEN
Lov av 14. des. 1956 om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

FONO
(www.fono.no)
Foreningen Norske Plateselskap. Interesseorganisasjonen for uavhengige norske. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har som formål å fremme norsk musikkproduksjon og fonogrammet som kulturmedium.

FONOGRAM / PHONOGRAMME/ SOUND RECORDING / SOUND CARRIER
Fellesbetegnelse for lydbærere. ( LP / EP / SINGLE / Kassetter / CD, Minidisc, MC, m.m.) Fonogramprodusenter beskyttes spesielt av Åndsverksloven mot bl.a. kopiering og har en vernetid på 50 år etter innspillingsåret, uavhengig om det består av beskyttede eller ubeskyttede verk.

FONOKO
Foreningen norske kordirigenter

FORDELINGSREGLER
(www.tono.no)
Avtalefestede regler for fordeling av andeler. TONO har et omfattende sett av regler som er utgangspunktet for fordelingen mellom rettighetshavere.
– Les også Hva gjør musikkforlaget?/Inntektsområder

FOREIGN DISTRIBUTION
– se utlandsavregning

FORLAG
– se musikkforlag / music

FORLAGSKATALOG
Forlag vil ofte registrere verk under forskjellige kataloger. Dette kan sammenlignes med at et plateselskap utgir ulikt repertoar på ulike labels. Som oftest er dette av markedsføringmessige eller administrative grunner og har liten betydning for samarbeidet mellom forlag og opphavsmann.

FORLAGSKONTRAKT / AVTALE /PUBLISHING CONTRACT / AGREEMENT
Musikkforlagsavtale. Verksavtale. Opphavsmannsavtale. Den formelle avtalen som fastsetter hvilke rettigheter som overdras til forlaget og vilkårene forbundet med disse.
– Les også «VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG»

FORLEGGERFORENINGEN
– se Den Norske forleggerforening.

FORMATERING
Musikkformatering brukes av de største radiostasjonene for å skape en ensartet musikkprofil. En «ekspertgruppe» setter sammen forskjellige spillelister som roteres over en gitt periode. Det er et verktøy for å trekke til seg et ønsket segment av lytterne, da over 2/3 av sendetiden i en radiokanal som P4 er musikk. Ordningen er svært upopulær blant utøvere/produsenter av marginale stilarter som faller utenom listene. De hevder at formatering knebler mangfoldet og forflater tilbudet over eteren.
– se A-listing

FORSKUDD / ADVANCE
Utbetalinger til opphavsmenn og artistersom motregnes fremtidig royalty etternærmere spesifisert avtale. Opphavsmannen må regne med å avgi en fullmakt som gjør at forlaget kan innkassere opphavsmannens andel inntil forskuddet er nedbetalt (recouped). Hvis inntjeningen ikke dekker forskuddet skal differansen som regel ikke tilbakebetales. Opphavsmenn må være oppmerksom på at skatt betales når avregningen fra TONO/ NCB kommer, uansett om forskuddet er utbetalt tidligere.

FORTISSIMO FORLAG
Medlem av NMFF siden 1994.
– Les også faktasider om NMFF/Fortissimo Forlag

FORVALTNINGSKONTRAKT
Kontrakt om forvaltning av rettigheter mellom TONO og opphavsmann eller TONO og musikkforlag.

FORVALTNINGSPLIKT / DUTY TO PROMOTE
De aktiviteter en opphavsmann har rett til å forvente at musikkforlaget vil utføre ved inngåelse av en kontrakt. Denne plikten – som kan betegnes som forlagets kreative rolle – vil variere avhengig av de forutsetninger som foreligger, bl.a. hvilken genre man har med å gjøre, hvilke land musikken skal framføres i, markedssituasjonen og målgruppen for musikken.

FORVALTNINGSSELSKAP / COLLECTING SOCIETY
Lisensieringsselskap. Selskap som har som oppgave å innkassere og fordele penger på vegne av rettighetshavere. Typiske eksempler på dette i Norge som vedrører opphavsmenn er TONO (fremføringsrettigheter), NCB (mekaniske rettigheter), og KOPINOR (grafiske rettigheter).

FORUM FOR ORD OG TONER / FOT
Organisasjon startet i begynnelsen av 1980-tallet av opphavsmenn og artister som en protest mot de etablerte musikk musikkorganisasjonene (spesielt NOPA) som ikke ville innvilge medlemskap til uskolerte artister og opphavsmenn, selv om de dominerte hitlistene.

Foreningen ble oppløst etter noen år da NOPA tilslutt reviderte sine vedtekter, og slapp inn FOT-medlemmene.

FOTOKOPIERING
Eksemplarfremstilling som skjer ved hjelp av kopieringsmaskiner m.m.
– se KOPINOR

FREEBIES
Gratiseksemplarer.

FREMFØRING / PERFORMANCE
Levende eller mekanisk avspilling av et verk.

FREMFØRINGSRETTIGHETER /PERFORMANCE RIGHTS
Rettigheter forbundet med avspilling av et verk (Kringkasting. Konsert. Gudstjeneste/Musikkandakt. Underholdning. Revy. Film, Andre fremføringsområder.)

FREMFØRINGSVEDERLAG /INNTEKTER / PERFORMANCE INCOME
Inntekter ved offentlig fremføring av beskyttede verk.

FRI BRUK
– se privat bruk / fair use

FRIDTJOF BACKER-GRØNDAHL JR.
Direktør i Norsk Musikforlag 1946-1980 og styremedlem/leder av NMFF i perioden 1948-1985.

FRIE VERK
– se domaine public

FRIKJØPT MUSIKK
– se library music

FRONTOFFICE / BACKOFFICE
– se backoffice

FROST MUSIC A/S
Medlem av NMFF 1981-2009. Et norsk musikkforlag stiftet av musikerne Philip A. Kruse og Frode Thingnæs i 1978. Forlaget ble i løpet av de neste 21 årene det fremste popforlaget i Norge. Det hadde eget trykkeri og noteutsalg i Oslo og administrerte en lang rekke utenlandske og norske forlagskataloger, og et tyvetalls norske musikkforlag gjennom oppkjøp. Noen opphavsmenn som forlaget hadde avtaler med før det ble solgt til EMI Music Publishing Norway A/S i 1999, var Egil Monn-Iversen, Jahn Teigen, Åge Aleksandersen, George Keller, Trond Viggo Torgersen, Bjørn Eidsvåg og Rolf Løvland. Kjente verk på forlaget er «De Nære Ting», «Blåveispike», «Tenke Sjæl», musikken fra «Amalies Jul » og «Flåklypaballetten».

 

GEMA
(www.gema.de)
Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte. (Tyskland). Forvaltningselskap for fremføring og mekaniske rettigheter.

GENERALAVTALE
Avtale mellom opphavsmann og musikkforlag om opphavsmannens prestasjon og musikkforlagets plikter. Generalavtalen er som regel ikke begrenset til ett eller flere spesifikke verk, men til de verk som opphavsmannen skaper mens generalavtalen gjelder.
– se Opphavsmannsavtale.

GENRETABELLEN
– se TONOs genretabell

GESAC
Groupment Europeen des Societes des d’Auteurs et Compositeurs. CICACs lobbyorganisasjon I EU.

GIF
– se IFPI

GIG
Spillejobb.

GJENSIDIGHETSAVTALE /RECIPROCAL AGREEMENT
Samarbeid mellom to eller flere parter.

GJØRE TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN
Avspilling eller fremføring av et verk. (Kringkasting, Konsert, Gudstjeneste/Musikkandakt, Underholdning, Revy. Film. Andre fremføringsområder.)

GLAM / GLAMROCK
Glitterrock. En musikkgenre som var populær på begynnelsen av 70-tallet. Et engelsk fenomen med artister som Slade, David Bowie, Gary Glitter, Sweet og T. Rex, som igjen hadde innflytelse på band som Queen og KISS. Glamrock var glitter, sprakende kostymer og glamour og stilen er utmerket representert i Norge gjennom gruppen WigWam.

GLASSMASTER
Formen man lager CD-plater av.

GRAFISK FORM / -UTGAVE
Noter eller tekst – Visuell fremstilling av verket i sin helhet, i arrangement, eller deler av verket som tekst, musikk eller besifring alene.

GRAFISKE RETTIGHETER / PRINT RIGHTS
Rettigheter knyttet til noter, musikkbøker og sangtekster.

GRAMART
(www.gramart.no)
Grammofonartistenes Forening. Landsomfattende organisasjon for utøvere som medvirker på innspilt musikk. Opprettet i 1989 for å representere artister og solister innen populærmusikk i utøversektor i Gramo.

GRAMMOFONPLATE / RECORD
– se fonogram.

GRAMO
(www.gramo.no)
Norsk vederlagsbyrå. Foreningen ble stiftet 7. juni 1989 av FONO, IFPI Norge, Norsk Musikerforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Skuespillerforbund og Skuespillerforeningen av 1978, og er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå. På vegne av sine medlemmer krever Gramo inn vederlag fra radiostasjoner, kafeer, hoteller, butikker og andre som anvender innspilt musikk i offentlig fremføring. I 2008 var dette beløpet ca. 65 millioner kroner.

GRAMMY AWARD
(www.grammy.com)
En amerikansk utmerkelse som har blitt delt ut av Recording Academy siden 1959 for fremragende prestasjoner innen musikk. Det blir delt ut hvert år i februar måned og blir betraktet som en parallell til Academy Award (Oscar) i film. På samme måte som ved Oscar skjer utdelingen etter stemmer blant de stemmeberettigede i Recording Academy istedenfor ut ifra popularitet eller antall solgte plater. Utmerkelsen har fått sitt navn etter det trofé som vinnerne mottar, en forgylt miniatyr av en gammeldags grammofon. Antallet kategorier som belønnes er 105 innen 30 ulike genrer. (Wikipedia)

GRAND DROITS
se store rettigheter

GRAND RIGHTS
– se store rettigheter

GUDSTJENESTER
– se kirkemusikk

 

HARALD LYCHE A/S / LYCHE MUSIKKFORLAG
Medlem av NMFF siden 1940. (Harald A. Lyche A/S)
– se Lyche Musikkforlag A/S

HARRY FOX AGENCY
(www.harryfox.com)
Det fremste forvaltningsbyrået for mekaniske inntekter i USA. Ble stiftet i 1927 av the National Music Publisher’s Assosiation. Og representerer i underkant av 30 000 musikkforleggere.
– se NCB

HI-FI / HIGH FIDELITY
God lydkvalitet. Uttrykket ble brukt i forbindelse med lanseringen av stereoteknikken.
– se stereo

HIP-HOP
En kultur med opprinnelse i det fargede ungdomsmiljøet i The Bronx i New York på 1970-tallet. Hip-hop er en livsstil med mange uttrykksformer og er gjennom musikken representert av flere genre hvor rap-musikk er den mest kjente.

HIT / HITLISTER
En melodi som er populær i øyeblikket. Hitlister er en metode for å rangere musikk etter popularitet under en gitt tidsperiode. Eksempler på musikklister er VG-lista og P4 Topp 30. De er primært et markedsføringsverktøy som mange andre salgsstatistikker, men har over tid blitt en egen form for populærkultur. Det fins mange kriterier som brukes i forskjellige musikklister for å reflektere popularitet. Vanligvis er det salg av CD-er, kassetter og vinylplater, spillefrekvens på radio, og i nyere tid antall nedlastinger. Noen musikklister er fokusert rundt spesifikke musikkgenre, og de fleste er geografisk lokalisert (selv om nedlastingstopplister er vanskeligere å definere på denne måten). Den vanligste tidsperioden for en musikkliste er en uke, hvor listen blir publisert på slutten av denne. Oversiktslister for år og tiår blir deretter kalkulert ut fra de ukentlige listene.
(Wikipedia)

HOOK / HOOKLINE
En fengende musikalsk frase eller tekstlinje som gjør at en låt skiller seg ut. Som regel i refrenget («La det swinge la det Rock’n roll ») eller i et instrumentalt tema/ riff som gjentas ofte («Splitter Pine »). Utfordringen med å lage en hit består ofte av å finne en fengende og original «hook».

HORNS / HORNSECTION
– se blås

HYPE / HYPING
Å overselge et produkt. Tidligere ble uttrykket også brukt I forbindelse med at plateselskap kjøpte opp store opplag av sine egne utgivelser for å fremme listeplasseringen. – se payola

 

ICE
(www.iceservices.eu)
International Copyright Enterprise. ICE ble dannet av STIM i Sverige i 2007 sammen med PRS i England. Det er et frittstående kommersielt selskap. Hovedoppgaven er å behandle den enorme datamengden som kreves for å innkassere og avregne vederlag for musikkverk.
– se STIM.

IDEELLE RETTIGHETER / DROIT MORAL / MORAL RIGHTS
Et sett med ikke økonomiske rettigheter som opphavsmannen alltid beholder: – Retten til kreditering (opphavsmannens rett til å bli navngitt i samsvar med god skikk) – Retten til å utgi anonymt eller under pseudonym – Respektretten (verket kan ikke gjengis på en måte som er krenkende for opphavsmannen eller for verket).

IFFRO
(www.iffro.org)
Paraplyorganisasjon for internasjonale vederlagsselskap for fotokopiering av grafiske rettigheter. I Norge er dette KOPINOR.

IFPI
(www.ifpi.no)
International Federation of the Phonografic Industri. Internasjonalt organiserer IFPI plateselskaper verden over i nasjonale foreninger som er knyttet sammen via et hovedkontor i London. Norsk avdeling ble stiftet 4.mai 1938 og het opprinnelig «Den norske avdeling av Grammofonindustriens internasjonale forbund » (GIF). Medlemmer er norske datterselskaper av alle de internasjonale plateselskapene samt noen rene norske selskaper. IFPI samarbeider med foreningen for de mindre norske plateselskapene, FONO. Medlemmene i IFPI Norge står for 90-95% av platesalget i Norge, hvorav ca. halvparten er norske utgivelser. IFPI jobber tett med tilsvarende forening i USA – RIAA.

IFPMP
International Federation of Popular Music Publishers.
– se International Confederation of Music Publishers

IFSMP
International Federation of Serious Music Publishers.
– se International Confederation of Music Publishers.

IMMATERIELLE RETTIGHETER /INTELLECTUAL PROPERTY
Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for registrerbare industrielle rettigheter (patent, varemerke og designregistrering m.m.), og ikke-registrerbare som bedriftshemmeligheter, knowhow og opphavsrett m.m.

IMPA
International Music Publishers Association. En organisasjon av de største internasjonale musikkforlagene (majors).

IMPALA
Independent Music Companies Assosiation.

IMPORT
Ved import av plater, noter m.m. er det nødvendig å presisere hvilket lands royalty som legges til grunnlag for avregninger. Opprinnelseslandet – eller salgslandet. Subforleggere kan tape mye penger hvis copyright-vederlag betales til opprinnelseslandet.

IMPRESARIO
– se booking agent.

IMPROVISERE / IMPROVISASJON
Improvisasjon (fra italiensk improvviso, uventet) er å gjøre noe «på stående fot» uten å ha forberedt det eller å ha tenkt det ut på forhånd. Noen musikkgenre baserer seg på utøverens evne til å skape i øyeblikket ut av gitte forutsetninger som en akkordrekke, melodilinje, rytme eller stilart. Først og fremst jazzmusikk, men også folkemusikk, rock og mange former for samtidsmusikk har lange innslag av improvisasjon. Mozart og andre komponister hadde ofte improvisasjonsdueller hvor publikum kunne ønske seg en melodi som de improviserte på.

INDEKS KODE
Digitale punkter for starten av hvert spor på en digital lydbærer (CD, DVD, MP3 m.m.)

INDIE
Independent. Frittstående selskap som ikke er tilsluttet et internasjonalt konsern (majors).

INDIVIDUELLE MIDLER /AVREGNING
Avregning fra et forvaltningsbyrå basert på faktisk beløp som er innbetalt forutnyttelse av et verk. ( F. eks. NCB). Det motsatte er kollektiv avregning – hvor innkassering og fordeling gjøres på grunnlag av kvalifisert skjønn.( F. eks. TONO)

INNHOLDSLEVERANDØR /CONTENT PROVIDER
Den som tilbyr musikk til salg. «Last window out».

INNKJØPSORDNINGEN FOR NYE NORSKE FONOGRAMMER
I 1985 ble det etablert en innkjøpsordning for nye norske fonogrammer (på det tidspunkt LP-plater – og pr. i dag CD), hvor intensjonene var de samme som for bokordningen. Budsjettrammen i 2009 var på kr. 16,4 millioner. Det ble søkt om innkjøp av 821 fonogramutgivelser hvorav 202 ble innvilget. Forventet beløp for 2010 var kr. 18 – 19 millioner.

INNSPILLINGSRETTIGHETER /MASTER RIGHTS
Plateselskapet har opphavsrett til selve innspillingen, og innspillingsrettighetene eies derfor av dem. Vernetiden for disse rettighetene er 50 år etter førstegangsutgivelse.

INNTJENINGSPERIODE
Den avgrensede tid musikkforlaget kan innkassere inntekter på iht. en avtale med for eksempel en opphavsmann.

INTRANETT
Et lukket Internett samfunn, ofte mellom organisasjoner, firmaer eller opprettet for enkeltstående prosjekter. For å få adgang til intranettet er det nødvendig med en tilhørighet på et eller annet sikkerhetsnivå. For store bedrifter og prosjekter som involverer mange mennesker er dette en effektiv måte å kommunisere på, men for rettighetshavere skaper intranettet en bekymring ved at beskyttet repertoar som benyttes innenfor intranettets vegger ikke kan bli identifisert eller vederlagsavregnet.

INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MUSIC PUBLISHERS / ICMP
(www.icmp-ciem.org)
En paraplyorganisasjon som representerer interessene for musikkforleggerindustrien globalt bestående av en seriøs gruppe (IFSMP) og en populær gruppe (IFPMP). Medlemmene består av nasjonale og internasjonale musikkforleggerforeninger over hele verden. NMFF er medlem av ICMP.

INTIMT SAMARBEID
Fellesverk. Det innebærer at alle opphavsmenn er enige i at dette er et verk som er gjort i fellesskap og at rettighetene fordeles i henhold til avtalen selv om for eksempel bare tekst eller melodi fremføres/utgis. Fordelingen mellom rettighetshaverne bør fastsettes så snart verket er ferdig. Det motsatte av intimt samarbeid er et sammensatt verk.

IP-ADRESSE
En IP-adresse er en unik nettverksadresse som tildeles en enhet, f.eks. en skriver eller en PC, i et nettverk. To enheter i et nettverk kan ikke ha samme adresse.

iPAD
(www.apple.com)
Lesebrett fra Apple.

IPI-NUMMER
Interested Party Information er et internasjonalt identifikasjonsnummer for opphavsmenn og musikkforlag, som brukes av alle TONO-selskap.
– se CAE

iPOD
(www.apple.com)
Musikkspiller fra Apple lansert i 2003.
– se itunes

ISMN
International Standard Music Number. En unik kode på alle noteutgivelser

ISP
Internett Service Provider

ISRC
International Standard Recording Code. En unik digital kode på alle innspillinger.

ISWC
International Standard Work Code

ISWN
International Standard Work Number

iTUNES
(www.apple.com)
iTunes er et gratisprogram for Mac og PC, som lar deg organisere og spille av digital musikk og video. iTunes synkroniserer medieinnhold til iPod, iPhone og Apple TV.

 

JAM / JAMSESSION
En uhøytidlig, ofte spontan, sammenkomst hvor musikere spiller uten at noe er forberedt. Krever god instrument beherskelse, repertoarkunnskap og evnen til å improvisere. På norsk brukes uttrykket – å jamme. Spesielt blant jazzmusikere har dette vært en vanlig form for musisering helt siden begynnelsen av 1900-tallet, men også folkemusikk-utøvere og rockeband møtes regelmessig til jam. «On stage jamsessions» er i mange miljøer blitt en populær konsertform.

JINGLE
Kort musikklogo (3,5,10,15,30 sekunder) som brukes for å vekke oppmerksomhet i forbindelse med reklame og lydidentifikasjon av Radio/TV program.
– se sammensatt verk

JOHAN GUTENBERG
Utviklet boktrykkerkunsten slik at det ble mulig å masseprodusere bøker og senere noter.

JUKEBOKS
En avspillingsmaskin hvor man mot et lite beløp kan høre/se en melodi/video. Jukebokser ble installert på de fleste restauranter, barer og dansesteder på-20 tallet, og video-jukebokser er i ferd med å bli populære igjen.

 

KARAOKE
Et interaktivt videospill utviklet i Japan, hvor amatører synger kjente sanger til ferdiginnspilte orkesterbakgrunner.

KASSETT
Et analogt lagringsmedium for lyd og data introdusert i 1963. Det ble et av de mest fremgangsrike lydformatene. På 70-tallet utkonkurrerte den 8-sporskassetten (cartridge). Kassetten var liten og lett og i tillegg kunne man gjøre egne opptak.

KATALOG
– se forlagskatalog

KATALOGAVTALE
– se subforlagsavtale

KEY MAN CLAUSE
En klausul i en kontrakt som gir rett til å annullere hvis en bestemt person knyttet til motparten slutter i firmaet- eller i et band/gruppe.

KINDLE
Lesebrett fra amazon.com.

KIRKEMUSIKK
(www.tono.no)
Ved Gudstjenester, musikkandakter og lignende arrangementer i kirkene hvor forkynnelse finner sted, er vederlaget til TONO dekket av en avtale med staten. Unntatt fra denne avtalen er arrangementer hvor det kreves inngangspenger.

KLARERING
Klarering brukes som et praktisk begrep for å beskrive at det skjer en avtaleinngåelse mellom en bruker av opphavsrettslig beskyttet materiale og rettighetshaverne eller representant for disse, og som tillater den aktuelle bruk. I praksis vil klarering oftest forutsette at det betales for bruken. Når rettigheter er klarert, kan utnyttelse av verket skje lovlig på de måter klareringen omfatte.

KODA
(www.koda.dk)
TONOs danske søsterselskap. KODA er en forkortelse for «Komponistrettigheder i Danmark». De representerer danske og internationale opphavsrettigheter for komponister, tekstforfattere og musikforlag når musik spilles offentligt i Danmark, Grønland og på Færøerne. Dannet i 1926. Først kalt «musikværnet» men ble døpt om til KODA året etter.

KOLLEKTIVE MIDLER / AVREGNING
Avregning fra et forvaltningsbyrå hvor innkassering og fordeling gjøres på grunnlag av kvalifisert skjønn.( F. eks. TONO). Det motsatte er individuelle avregninger – basert på faktisk beløp som er innbetalt for utnyttelse av et verk. (F. eks. NCB).

KOMP
Ordet er en forkortelse av akkompagnement. Grunnstammen i et rytmisk orkester. De aller fleste pop og jazz orkestere har en kompgruppe bestående av: piano, bass, gitar og slagverk.

KOMPONIST / COMPOSER
En som skriver musikk.

KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND
(www.musikkfondene.no)
Komponistenes Vederlagsfond sitt formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats.

KONKURS
Hovedregelen er at opphavsretten ikke får inngå i et konkursbo, men inntekter i form av royalty og lignende kan tilfalle et bo for viderebetalinger til kreditorer m.m. Det er forskjellig praksis mht konkurs/avvikling av et musikkforlag. Den vanlige løsningen er at forlagskatalogen «kjøpes» av et annet forlag, eller at alle rettigheter går tilbake til opphavsmennene, hvis det ikke er bindene lisens- og subforlagsavtaler som setter en hinder for dette.

KONSERTRAPPORT
(www.tono.no)
Rapportene danner grunnlag for TONOs avregning til sine medlemmer. Konsertrapportene er avgjørende for at rettighetshaverne skal få penger ved offentlige fremføringer.

KOPIERING / REPRODUCTION
Ny fremstilling. Fotokopi, lydkopi m.m.

KOPINOR
(www.kopinor.no)
KOPINOR er en organisasjon av rettighetshavere, stiftet 1980. KOPINOR representerer opphavsmenn og utgivere til stoffet i bøker, aviser, tidsskrifter, noter og lignende publikasjoner. KOPINOR sin hovedaktivitet består i, på vegne av rettighetshavere i inn- og utland, å inngå og holde ved like avtaler med alle typer virksomheter i Norge om fotokopiering og lignende eksemplarfremstilling av opphavsrettslig beskyttet materiale. KOPINOR krever inn vederlag for kopiering fra bøker, aviser, tidsskrift, noter og lignende og fordeler vederlaget til sine 22 medlemsorganisasjoner.

KOPIOSTO
Finsk forvaltningsselskap for grafiske rettigheter. Motsvarer KOPINOR i Norge, og forvalter rettigheter i forbindelse med fotokopiering.

KOR
Vokalensemble. Stemmefordeling angis med betegnelsen S = sopran / A = alt / T = tenor / B = bass. Blandet kor = SATB, damekor = SSA osv.
– se Norges Korforbund

KOREOGRAF
En som planlegger og utformer det estetiske i dans og bevegelse. Vanlige arbeidsområder er innen teater, film, ballett og annen scenevirksomhet. I et musikkdramatisk verk kan det være underliggende avtaler om vederlag til koreograf. Ved lisensiering er det nødvendig å ha dette spørsmålet avklart på forhånd.

KORK
(www.nrk.no/kork)
Kringkastingsorkesteret.

KORPS / MARCHING BAND /CONSERT BAND
(www.musikkorps.no)
Janitsjar / skolemusikk / guttemusikk / brassband. Musikkorps. Større orkesterbesetning med blåsere og slagverk. I en tradisjonell janitsjarbesetning er det både treblåsere og messinginstrumenter. I et brassband er det ingen treblåsere. I Norge er det nærmere 2000 korps. Ordet «janitsjar» stammer fra Tyrkia på 1300-tallet og betyr «ny soldat ». Det var elitesoldater med spesielle uniformer som marsjerte til musikk.
– se norges musikkorpsforbund

KREDITERING
Opphavsmannens rett til å bli navngitt i forbindelse med utnyttelse av sitt verk
– se Ideelle rettigheter
– se Copyright opplysning

KUNSTNERISKE VERK/ ARTISTIC WORKS
Kunstneriske prestasjoner (musikkverk) med verkshøyde som gjør at de er vernet gjennom bestemmelser i Åndsverksloven.
– se verkshøyde