Nyheter

Musikkbransjen får et nytt ben å stå på når Musikkforleggerne og FONO kjøper til sammen 42 % av verdens første synkroniseringstjeneste for norsk musikk, EnkelKlarering. Dette samarbeidet vil også komme film og reklamebransjen til gode.

Dette er viktige og naturlige partnere for EnkelKlarering, både gjennom faglig tyngde, kunnskap og nettverk, og ikke minst all musikk som medlemmene i Musikkforleggerne bestyrer på vegne av komponister og tekstforfattere, det forteller Larry Bringsjord, i FONO.  

I dag ble det kjent at Musikkforleggerne og FONO har tegnet til sammen 42 % av aksjekapitalen i synkroniseringstjenesten EnkelKlarering, – et samarbeid som betyr mye for alle rettighetshavere innen musikk. Det vil også bli et enda bedre verktøy for filmbransjen og alle andre som ønsker å klarere musikk for synkronisering.

Musikkforleggerne representerer flere tusen norske opphavsmenn; komponister, arrangører og tekstforfattere, og FONO representerer over 100 norske plateselskaper.  Når vi inngår et samarbeid med dem, vil både plateselskapene med artistene, og musikkforlagene med sine opphavsmenn være representert hos oss, forklarer gründer av EnkelKlarering, Jan Paulsen.

Størst på sync

EnkelKlarering er en lisensieringsportal for norsk musikk. Synkroniserings-tjenesten gjør det lettere for filmprodusenter, musikere og medier å bruke norsk originalmusikk i sine prosjekter.

Bruk av musikk i produksjoner som film og tv-serier, er en voksende næring, i et ellers synkende musikkmarked, og flere artister, musikere og rettighetshavere åpner nå øynene for alternative måter å tjene penger på. Blant annet viser tall fra Nordisk Copyright Bureau (NCB*) at norske rettighetshavere fikk nesten 34 % mer utbetalt fra synkronisering i 2013 enn året før.

En av flere norske artister som nå ser nytten av å ta i bruk synkronisering er populære Vamp.

– For oss som lager musikk, er det beste som kan skje at mange andre liker den, og at den blir tatt i bruk for det den er verdt, sier Øyvind Staveland i Vamp.

En forbedret tjeneste i alle ledd

Blant de aktørene som har tatt i bruk EnkelKlarering til nå, er Tv2s Jakten På Kjærligheten og filmproduksjonsselskapet 4 ½ som brukte norsk musikk i spillefilmen Jakten på Berlusconi. De har tidligere poengtert hvordan en tidkrevende prosess med lisensiering av musikk, nå kan løses med et par tastetrykk.

For bransjens del vil dette samarbeidet mellom utgivere og rettighetshavere bli enda tydeligere, og fordelingen av eventuelle inntekter vil kunne gjøres enklere.

– Komponister og tekstforfatteres interesser vil bli ivaretatt på en profesjonell og rettferdig måte.  Alle involverte vil ha full kontroll på utnyttelsen av sin unike musikk, samtidig som de drar stor nytte av å bli presentert gjennom en felles portal, forteller Philip A. Kruse i Musikkforleggerne

*Tall hentet fra NCB sin årsrapport, s. 20 – 21.

Fakta om EnkelKlarering.no

  • EnkelKlarering er en nettportal hvor de som vil kjøpe rettighetene til musikk enkelt kan gjøre dette online. Portalen er et samarbeid mellom alle rettighetshavergrupper i norsk musikkliv; plateselskap, artister, musikkforlag, komponister og tekstforfattere.
  • Til nå har over 44.000 norske melodier blitt lagt inn i Enkel Klarering. I tillegg kan man finne tekster, noter, arrangementer og karaokeversjoner (backing tracks) på nettstedet.
  • I alt 35 norske plateselskaper står bak tjenesten og FONO (organisasjon for 150 uavhengige plateselskap i Norge) og Musikkforleggerne (tidligere NMFF) har gitt støtte til prosjektet og bidratt med informasjon om rettigheter og åndsverklov.
  • EnkelKlarering har som første syncportal inngått en samarbeidsavtale med NCB. Dette innebærer at NCB vil utstede lisens og kreve inn vederlag for opphavsrett til en del av områdene som det søkes om å benytte. Dette blir automatisert via portalen og pris for lisensen vil fremgå. NCB vil selv fakturere sine vederlagskrav.
  • EnkelKlarering ønsker i løpet av 2015 å kunne tilby sin løsning til alle nordiske land og Baltikum.

 

Fakta om Musikkforleggerne

  • Musikkforleggerne er en sammenslutning av norske firmaregistrerte musikkforlag i Norge. Foreningen ble stiftet 13. oktober 1936 etter anmodning fra TONO. Dette ble gjort for at representanter for musikkforleggerne i TONO skulle utpekes av en forleggerforening, og ikke direkte av de respektive forlag.

 

Fakta om FONO

  • FONO er interesseorganisasjonen for 150 uavhengige norske plateselskaper. I 2010 feiret norsk platebransjes organisasjon, FONO, sitt 30-års jubileum. Som Europas eldste organisasjon for uavhengige plateselskaper har man snart i en mannsalder arbeidet for bedre vilkår for norsk musikk generelt og for norsk musikkproduksjon spesielt.

 

FOTO: Vamp

So, what do you think ?