Nyheter

I dag kunngjorde regjeringen og kulturminister Abid Raja at 165 millioner kroner skal fordeles til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. Dette er en del av stimulerings- og kompensasjonsordningene for første halvår 2021, og inntil 40 millioner kroner av dette skal utbetales til TONO og Gramo for å kompensere for medlemmenes tap av vederlagsinntekter.

Vår styreleder Kai Robøle er svært lettet over regjeringens kunngjøring:

– Og der kom endelig en løsning for rettighetshavernes tap i 2020!, sier han glad.

– Stor takk til NOPA, NKF og ikke minst TONO som har kjempet en langstrakt kamp sammen med Musikkforleggerne for å synliggjøre hvilke tap opphavere og musikkforlag har hatt gjennom nedstengningene i 2020. Og takk til Abid Raja og Kulturdepartementet for å lytte og handle, fortsetter Robøle.

Også TONO uttrykker lettelse på sine hjemmesider. 

– Vi er glade for denne nyheten, som vil ha stor betydning for TONOs medlemmer. Avlyste og utsatte konserter og turneer gjennom 2020 vil i utgangspunktet påvirke TONO-utbetalingene direkte nå i 2021. Midlene vi vil bli tilført vil legges til avregningene, og vil ha stor betydning. Vi ser frem til videre samarbeid med kulturdepartementet om dette gjennom 2021, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

De 165 millioner kronene til eksisterende virkemiddelapparat fordeles slik:

  • 50 mill. kr til Norsk kulturråd, fordelt på 30 mill. kroner til Norsk kulturfond, 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde og 10 mill. kroner til næringsutviklingsordningen
  • Inntil 40 mill. kroner til rettighetshaverorganisasjoner (TONO og Gramo)
  • 10 mill. kroner til KORO
  • 15 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 15 museer
  • 3 mill. kroner til utstillingshonorar
  • 5 mill. kroner til formidling av kunst i regionene, Regionale prosjektmidler, forvaltet av Kunstsentrene i Norge
  • 40 mill. kroner bevilges til NFI og fordeles på ordninger i Norsk filmfond, herunder midler som skal bidra til at flere norske prosjekter kan gjennomføre innspilling i Norge
  • 2 mill. kroner bevilges til ISFI og øremerkes stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer

 

Bilde hentet fra bysongs 2020. Fotograf: Christian Zervos

So, what do you think ?