Nyheter

Det har vært et tøft år for mange, og Musikkforleggerne har derfor besluttet å ha en ekstra stipendrunde i høst. Vi omdisponerer derfor noen av midlene våre så de kommer  musikkforlagene og opphaverne til gode. Neste søknadsfrist for å søke på våre støtteordninger er 15. oktober.

Merk at man kontinuerlig kan søke på Ad Hoc. Nå kan hvert forlag motta to tilskudd per semester, og øvre søknadssum er hevet fra 30 000 til 40 000.

Neste frist for Kreative tiltak er 1. november.

For spørsmål, kontakt ingrid@musikkforleggerne.no

So, what do you think ?