Nyheter

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

 

På Musikkforleggernes styremøte 3. desember ble det behandlet en rekke søknader. Vi har gleden av å meddele at det ble fordelt 535 000 til 12 ulike Kreative tiltak.

Her er lista over hvem som fikk støtte:

Vågå Konsertserie – «Stille – låtskriververksted for folkemusikere»: 40 000

Eple Trio – «Komposisjonsworkshop for opphavsmenn»: 40 000

Bergen Bigband – «The Bergen Songbook»: 50 000

Helga Johanne Størdal m.fl. – «BÅL – vi bærer samme drøm»: 30 000

Ragnar Bjerkreim m.fl.  – «Himmel under hav, songar fra Underwater Bar»: 70 000

Det norske jentekor – «Smak av honning – 10 hits fra norsk populærmusikk»: 50 000

Låtskriverpodden – 60 000

Hanne Leland – «Låtskriversamarbeid»: 30 000

The Woods – «Oslo Co-Writes»: 40 000

Trond Helge Bårdsen, Signe Marie Sørensen – «Exo, Tilly og kodegåten – album nr 3 med barnekonseptet Exokids»: 40 000

Marie Sahba – EP «Azieri Baby»: 35 000

Mikrokosmos/Vulkan Quartet – «Opp ned»: 50 000

 

Vi gleder oss til å følge prosjektene fremover!

«Kreative tiltak» er en ny ordning Musikkforleggerne opprettet høsten 2020. Midlene i Kreative tiltak skal gå til kreative prosjekter som kommer norske musikkforlag og/eller norske opphavere til gode, og som stimulerer til aktivitet og produksjon av ny musikk. Slik skiller Kreative tiltak seg fra Musikkforleggernes stipendordning, og det er derfor åpnet for at det ikke bare er musikkforlag som kan søke midlene. Søknadsfristen til Kreative tiltak er løpende, og søknadene blir behandlet hvert styremøte. Neste styremøte holdes i januar. 

So, what do you think ?