Musikkforleggerne mottar vederlag fra kopiering av norske musikkverk fra Kopinor. Som medlemsorganisasjon i Kopinor er Musikkforleggerne ansvarlig for forvaltning og fordeling av vederlaget som skal tilfalle norske musikkforlag. Vederlag fra kopiering er hovedsaklig kollektive vederlag, og det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver – men ikke hvilket verk som er kopiert. Musikkforleggerne

Read more…

2020 har vært et vanskelig år, og i dag har vi utbetalt forskudd på Kopinorvederlag for 2021 til norske musikkforlag. Forskuddet var på til sammen 3,3 millioner, og har blitt gjort som et ekstra tiltak for å hjelpe forlag under koronakrisen. Resterende vederlag blir utbetalt etter vanlig utregningsmodell nærmere sommeren og i hvert fall innen utgangen

Read more…

9. desember hadde stipendkomiteen sitt andre årlige møte, og vi er glade over å meddele at totalt 763 970 NOK har blitt delt ut til norske musikkforlag. Det ble innvilget støtte til 11 mindre prosjektstipend, 13 prosjektstipend, samt 3 mindre prosjektstipend og prosjektstipend under såkornmidlene. Muligheten til å søke på stipend neste gang er 1.

Read more…

  På Musikkforleggernes styremøte 3. desember ble det behandlet en rekke søknader. Vi har gleden av å meddele at det ble fordelt 535 000 til 12 ulike Kreative tiltak. Her er lista over hvem som fikk støtte: Vågå Konsertserie – «Stille – låtskriververksted for folkemusikere»: 40 000 Eple Trio – «Komposisjonsworkshop for opphavsmenn»: 40 000

Read more…

Er du rå på prosjektledelse? Musikkforleggerne ønsker en prosjekt-/medlemsansvarlig hvis ansvar er bl.a. å tilrettelegge og gjennomføre arrangementer fysisk og på nett for medlemmer og øvrig musikkbransje, inkl. samarbeid med organisasjoner og foreninger i musikkbransjen. Vedkommende vil også ha ansvar for medlemsservice, medlemskontakt og mindre administrative oppgaver. Arbeidsbeskrivelse: Tilrettelegging og gjennomføring av arrangementer for Musikkforleggerne,

Read more…

Nå kan musikkforlag melde på sine bidrag til Musikkforleggerprisen 2021 i priskategoriene Årets opphaver, Årets gjennombrudd, Årets verk og Årets synkronisering. Under prisutdelingen deles det også ut priser for Årets mest spilte låt og Ærespris. Påmeldingsfrist: Mandag 16. november 2020 kl. 12.00 Prisutdelingen vil foregå på Sentralen i Oslo sentrum onsdag 3. mars 2021. Under

Read more…

Sammen med våre allierte i Nopa, NKF og Tono har vi lest regjeringens forslag til det nye Kulturbudsjettet med lupe, og sendt inn vårt høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende «Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19». Les høringsinnspillet om Post 77 her: Post 77: ”Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19” Opphaverne

Read more…

Hører du til den nye generasjonen av musikkforleggere og ønsker å øke din kompetanse og ditt nettverk? Da bør du sjekke ut International Music Publishing Summer School i Hamburg, et kurs over fire intense dager fra 5. til 8. mars 2020. Programmet fokuserer på internasjonal publishing, og er utviklet for unge profesjonelle i den europeiske musikkindustrien.

Read more…

MF var til stede med styreleder, Kai Robøle og generalsekretær, Cathrine Ruud på Midem 6-9.juni 2017. Dette for å delta på ICMPs generalforsamling og styremøtene i Serious & Popular Bureaux, der Cathrine Ruud sitter i Popular Bureau og MFs nestleder sitter i Serious Bureau. Chris Butler fra MPA UK og The Music Sales Group ble

Read more…

Det var både god mat og god stemning i Månehallen den 19. juni da vi holdt vår aller første sommerfest for våre medlemmer. Det var flere musikkforlag, samt organisasjoner som var tilstede og Kulturdepartementets Statssekretær, Bård Folk Fredriksen, valgte også å ta turen innom. Vi vil gjerne takke alle våre gjester for en fin feiring

Read more…