Vi har sendt inn et felles innspill til de pågående regjerinssonderingene sammen med Gramart, FONO, Norsk Komponistforening og NOPA. – Ny regjering – nye muligheter. Nå må vi være på ballen for å sikre at den nye regjeringen tar musikkfeltet på alvor, sier styreleder i Musikkforleggerne Kai Robøle. Som NOPA skriver på sine nettsider har

Read more…

  Skal du skrive et arrangement og bruke det i koret, korpset eller orkesteret ditt, og det er mindre enn 70 år siden opphaveren døde? Da må du innhente samtykke fra de som eier rettighetene til originalverket. Dette kan være de som har skrevet verket, arvinger eller et musikkforlag som skal gi tillatelse til bruk

Read more…

Musikkforleggerne tilbyr i år et begrenset antall rabatterte billetter til by:Larm (30.09-02.10.2021, Oslo).   Alle våre medlemsforlag kan søke om å få rabatterte billetter til sine ansatte og opphavere som er signert på musikkforlaget (maks to billetter per musikkforlag). Søknadsfrist: 17. september! OBS: Vi har kun et lite antall billetter å tilby til rabattert pris.

Read more…

Musikkforleggerne er bidragsyter til rapporten Musikk i tall, som lages av Rambøll på oppdrag fra Kulturrådet. Tallene vi lever knytter seg hovedsaklig til noteutgdivelse, men det inkluderer også f.eks inntekter på avgitte trykkelisenser. Det er 4 spørsmål som vi ønsker at alle som har solgt/utlånt noter m.m. i 2020 skal svare på. Spørsmålene kan lastes

Read more…

Musikkforleggerne mottar vederlag fra kopiering av norske musikkverk fra Kopinor. Som medlemsorganisasjon i Kopinor er Musikkforleggerne ansvarlig for forvaltning og fordeling av vederlaget som skal tilfalle norske musikkforlag. Vederlag fra kopiering er hovedsaklig kollektive vederlag, og det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver – men ikke hvilket verk som er kopiert. Musikkforleggerne

Read more…

2020 har vært et vanskelig år, og i dag har vi utbetalt forskudd på Kopinorvederlag for 2021 til norske musikkforlag. Forskuddet var på til sammen 3,3 millioner, og har blitt gjort som et ekstra tiltak for å hjelpe forlag under koronakrisen. Resterende vederlag blir utbetalt etter vanlig utregningsmodell nærmere sommeren og i hvert fall innen utgangen

Read more…

9. desember hadde stipendkomiteen sitt andre årlige møte, og vi er glade over å meddele at totalt 763 970 NOK har blitt delt ut til norske musikkforlag. Det ble innvilget støtte til 11 mindre prosjektstipend, 13 prosjektstipend, samt 3 mindre prosjektstipend og prosjektstipend under såkornmidlene. Muligheten til å søke på stipend neste gang er 1.

Read more…

  På Musikkforleggernes styremøte 3. desember ble det behandlet en rekke søknader. Vi har gleden av å meddele at det ble fordelt 535 000 til 12 ulike Kreative tiltak. Her er lista over hvem som fikk støtte: Vågå Konsertserie – «Stille – låtskriververksted for folkemusikere»: 40 000 Eple Trio – «Komposisjonsworkshop for opphavsmenn»: 40 000

Read more…

Er du rå på prosjektledelse? Musikkforleggerne ønsker en prosjekt-/medlemsansvarlig hvis ansvar er bl.a. å tilrettelegge og gjennomføre arrangementer fysisk og på nett for medlemmer og øvrig musikkbransje, inkl. samarbeid med organisasjoner og foreninger i musikkbransjen. Vedkommende vil også ha ansvar for medlemsservice, medlemskontakt og mindre administrative oppgaver. Arbeidsbeskrivelse: Tilrettelegging og gjennomføring av arrangementer for Musikkforleggerne,

Read more…