Nyheter

Fredrik Sixten (født 21.10.1962 i Skövde) og Cantando Musikkforlag (etablert 1986) har inngått en generell administrasjons- og forlagsavtale som omfatter flere verk som ikke tidligere er utgitt på andre forlag. Sixten er en av Nordens fremste komponister når det gjelder kirkemusikk, og har gjennom sitt virke som kirkemusiker i Västerås og Vänersborg og som domorganist i Härnösand og Nidaros gjort seg bemerket i kirkemusikkmiljøet. Fredrik jobber i dag som heltidskomponist, noe som er en konsekvens av hans mange bestillingsverk fra hele verden!

Fredrik har komponert både mindre verk og større verk som «En svensk Markuspasjon» og «St. Johannespasjon», «Juleoratoriet» og et «Requiem». Fredriks komposisjoner er særpregede, med innslag av 1900-tallets franske mestere, jazz og ikke minst nordisk folkemusikk. Fredrik arbeider for tiden på et stort operaprojekt om Henning Mankells romanfigur Wallander. En opera som skal framføres både i Tyskland og Sverige 2016.

Hans nyskrevne Johannespasjon urfremføres våren 2015 i 13 kirker i Sverige som et felles bestillingsverk. Dette verket utkommer våren 2016 på Cantando som Fredriks første større oratorium.

Cantando Musikkforlag ble etablert 1986 av kirkemusiker Jan Stefan Bengtsson, og har siden den gang utgitt om lag 4000 verker. Forlaget har per i dag 8 ansatte, og utgir i alle sjangrer – men fortsatt med stor vekting mot kirkemusikk. Cantando Musikkforlag er det største forlaget for kirkemusikk i Norden og utgir musikk av flere nordiske komponister, hvorav svært mange norske.

Forlaget administrerer rettigheter for flere komponister som Trond H.F. Kverno, Sigvald Tveit, Anfinn Øien, Erik Hillestad, Eilert Tøsse, Iver Kleive og mange flere. Forlaget har også en egen avdeling for klarering av rettigheter for andre forlag. Forlaget har i de senere år arbeidet målrettet bl.a. ved nedlastingssider av musikk (www.cantando.com) for å selge norsk musikk i utlandet.

Sixten uttaler følgende om forlaget og det fremtidige samarbeidet:
«Jeg føler meg inspirert av dette nye og tette samarbeidet med Cantando, som bl.a. kommer til å gi min musikk stadig større eksponering, ikke minst utenlands.»

I løpet av våren 2015 vil forlaget utgi en rekke av verker av Fredrik Sixten, bl.a. «Canticle of the Sun» for 2 sopranos and organ og «Johannespasionen» (2016).

Se også hans hjemmesider: http://www.fredriksixten.se/

bildf

So, what do you think ?