Nå kan musikkforlag melde på sine bidrag til Musikkforleggerprisen 2021 i priskategoriene Årets opphaver, Årets gjennombrudd, Årets verk og Årets synkronisering. Under prisutdelingen deles det også ut priser for Årets mest spilte låt og Ærespris. Påmeldingsfrist: Mandag 16. november 2020 kl. 12.00 Prisutdelingen vil foregå på Sentralen i Oslo sentrum onsdag 3. mars 2021. Under

Read more…

Sammen med våre allierte i Nopa, NKF og Tono har vi lest regjeringens forslag til det nye Kulturbudsjettet med lupe, og sendt inn vårt høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende «Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19». Les høringsinnspillet om Post 77 her: Post 77: ”Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19” Opphaverne

Read more…

I dag har vår paraplyorganisasjon, ICMP sammen med en rekke kreative organisasjoner i Europa sendt ut et politisk brev til EU-komissær Thierry Breton og en rekke EU-parlamentsmedlemmer, hvor de uttrykker sin bekymring rundt implementeringen av artikkel 17 som omhandler verdigapet knyttet til brukeropplastet innhold. ICMP skriver følgende i sin uttalelse: Article 17 addresses the Value

Read more…