Det har vært et tøft år for mange, og Musikkforleggerne har derfor besluttet å ha en ekstra stipendrunde i høst. Vi omdisponerer derfor noen av midlene våre så de kommer  musikkforlagene og opphaverne til gode. Neste søknadsfrist for å søke på våre støtteordninger er 15. oktober. Merk at man kontinuerlig kan søke på Ad Hoc.

Read more…

Norsk Musikforlag har på Chor.com den 25.09.2021 inngått en generalavtale med den tyske komponisten Christian Bährens. En generalavtale innebærer at forlaget påtar seg utgivelse av alle kommende verk fra komponisten, avtalen er selvsagt oppsigelig, men en eventuell oppsigelse vil ikke ha betydning for allerede utgitte verker, disse vil bli i katalogen. – Det er selvsagt

Read more…

Vi har sendt inn et felles innspill til de pågående regjerinssonderingene sammen med Gramart, FONO, Norsk Komponistforening og NOPA. – Ny regjering – nye muligheter. Nå må vi være på ballen for å sikre at den nye regjeringen tar musikkfeltet på alvor, sier styreleder i Musikkforleggerne Kai Robøle. Som NOPA skriver på sine nettsider har

Read more…

  Skal du skrive et arrangement og bruke det i koret, korpset eller orkesteret ditt, og det er mindre enn 70 år siden opphaveren døde? Da må du innhente samtykke fra de som eier rettighetene til originalverket. Dette kan være de som har skrevet verket, arvinger eller et musikkforlag som skal gi tillatelse til bruk

Read more…

Darling West har lang fartstid i musikkbransjen både som musikere for andre artister, og som låtskrivere og opphavere med eget band. Vi har tatt en prat med dem om hvordan de opplever forskjellen på å være betalt musiker og bandledere, og ikke minst om hvorfor det er viktig at konserter blir rapportert til TONO. 

Visste du at offentlig fremførelse av musikk må rapporteres til TONO av arrangøren slik at rettighetshaveren kan motta godtgjørelse? Dette gjelder alle, også om musikken fremføres av et kor, korps eller orkester. TONO forvalter retten til offentlig fremføring av beskyttede musikkverk, og samler inn godtgjørelse for dette på vegne av komponister, arrangører, tekstforfattere, oversettere, arvinger

Read more…

Musikkforleggerne tilbyr i år et begrenset antall rabatterte billetter til by:Larm (30.09-02.10.2021, Oslo).   Alle våre medlemsforlag kan søke om å få rabatterte billetter til sine ansatte og opphavere som er signert på musikkforlaget (maks to billetter per musikkforlag). Søknadsfrist: 17. september! OBS: Vi har kun et lite antall billetter å tilby til rabattert pris.

Read more…