Nyheter

8.juni er det årsmøte i TONO. Vi oppfordrer musikkforlag som er andelshavere i TONO til å delta, da det er viktige avgjørelser som skal tas for TONOs fremtid. 

NOPA har blant annet fremmet forslag om vedtektsendringer som vil kunne få store konsekvenser for TONO som vår kollektive forvalter på sikt. Musikkforleggerne ønsker ikke å gå ut i forkant med vårt syn på saken i sosiale medier, men ønsker via vår styreleder Kai Robøle å gi korrekt informasjon på årsmøtet i TONO, slik at alle andelshavere får samme informasjon, og derved kan gjøre seg opp en mening ut fra informasjonen som blir gitt der. 

Vi oppfordrer derfor alle andelshavere til å møte på Tonos årsmøte. Har man ikke mulighet til å delta så oppfordrer vi til å gi en fullmakt til et annet forlag.

Den ordinære elektroniske påmeldingen til årsmøtet er stengt. Om du ikke benyttet det ordinære skjemaet innen fristen, kan du fortsatt melde deg på digitalt via mitt tono på tono.no.

So, what do you think ?