Nyheter

Ærede Musikkforleggere!

Det har vært et travelt år siden undertegnede skled sidelengs inn i styreledervervet ved forrige årsmøte. Ved siden av å opprettholde de godt etablerte rutiner rundt drift og forvaltning av foreningens midler, fordeling av stipendmidler, deltagelse ved kjente arenaer som Frankfurt messen, Midem osv. har vi også påbegynt et mer visjonært arbeid med å stake ut kursen for Musikkforleggerne fremover.

Et overliggende mål er å gjøre MF mer synlig i kultur-Norge generelt, og musikkbransjen spesielt, og det skal for fremtiden være en selvfølge at MF skal spørres til råds ved viktige kulturpolitiske avgjørelser. Sammen med Maskinen har vi i denne sammenheng utarbeidet et strategidokument som skal være et verktøy for å definere hvem vi er og hva vi ønsker å være.

Ved siden av å være en sterk og tydelig aktør i det kulturpolitiske landskapet har vi også satt oss et hårete mål om å være med og ruste opp norsk musikkforlagsbransje til et nivå der vi i større grad enn i dag er i stand til å konkurrere med internasjonale aktører om å beholde rettigheter i Norge. For å få til dette er vi aktive i alle fora der rammevilkårene for vår bransje settes, og vi har gjennom året vært tilstedeværende (og konstruktivt plagsomme) i styrer og råd på alle fronter.

Ved siden av å jobbe målrettet oppover mot beslutningstakere og rettighetsorganisasjoner, må vi ikke glemmegrunnlaget for hele vår virksomhet –opphaverne.

Vi har gjennom året jobbet med å synliggjøre det flotte arbeidet norske musikkforlag gjør for sine opphavere, og i hvor stor grad midlene vi forvalter går til å utvikle og hjelpe norske artister, komponister og låtskrivere opp og fram – både i Norge og internasjonalt.

Det er vårt eget ansvar å synliggjøre dette arbeidet, og det er igjennom dette vi vinner aksept og respekt. Her har vi også gått inn i et tettere samarbeid med Nopa og NKF for å se hvordan vi i større grad kan samarbeide om å løfte norske opphavere.

I samme ånd har vi som mål å styrke samarbeidet forlagene imellom generelt, og mellom de ’seriøse’ og ‘populære’ spesielt. Vi har alt å vinne på å utveksle nettverk og kompetanse, og på sikt utviske disse skillene. Det vises allerede resultater av vår felles innsats med å stoppe ulovlig deling på nett, og arbeidet med en felles plattform blant noteforlagene for å skape et lovlig, brukervennlig alternativ er godt i gang.

I år ble også Musikkforleggerprisen arrangert for tredje gang, og fremsto som et stadig mer samlende arrangement for den mangefasetterte gjengen vi tross alt er. Honnør til arrangement komiteen! Vi går en spennende tid i møte med endringer innen både kulturpolitikken og opphavsretten, og med en utvikling innen distribusjon og bruk av musikk som politikerne ikke har sjans til å følge, men som gjør vår rolle desto viktigere fremover. Bruken av musikk bare øker og øker, og det samme gjør norske komponister og artisters anseelse der ute. Nå gjelder det å følge med i timen!

Kai Robøle – Styreleder

 

 

 

Les Musikkforleggernes årsmelding i sin helhet:

Årsmelding 2016 – Musikkforleggerne

So, what do you think ?